KATOLIČKI KALENDAR ZA 2017.

VELJAČA

S 1 Sever Ravenski b., Brigita Irska dj., Pavao Hong Yong-ju i dr. muč.

Č 2 Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

P 3 Blaž (Vlaho), Tripun, Oskar b., Ivan Nelson muč.

S 4 Eutihije muč., Izidor opat, Josip ofmcap., Gilbert, Ivan Britto muč.

N 5 5. NED. kr. g., Agata (Dobrila) dj. i muč.

P 6 Pavao Miki i dr. muč., Doroteja dj. i muč., Matej Correa muč.

U 7 Maksim b., Rikard kr., Pio IX. p.

S 8 Jeronim Emiliani, Jozefina Bakhita dj.

Č 9 Skolastika dj., Apolonija dj. i muč., Mihajlo Febres Cordero

P 10 Bl. Alojzije Stepinac b., José Sánchez Rio muč.

S 11 Gospa Lurdska, Svjetski dan bolesnika

N 12 6. NED. kr. g., Saturnin i dr. muč., Toma Hemmerford i dr. muč.

P 13 Martinijan, Benigno muč., Pavao Liu Hanzuo muč.

U 14 Valentin (Zdravko) muč., Vital muč., Vinko Vilar David muč.

S 15 Onezim muč., Klaudije Colombière

Č 16 Julijana dj. i muč., Ilija i dr. palestinski muč.

P 17 7 Utemeljitelja reda BDM, Teodor (Božidar) muč., Petar Yu Chong-nyul muč.

S 18 Beato Angelico, Angilbert, Petar Néel i dr. muč., Juraj Kaszyra muč.

N 19 7. NED. kr. g., Quodvultdeus b., Konrad pust., Lucija Yi Zhenmei muč.

P 20 Serapion muč., Eleuterije b., Tirski muč., Jacinta Marto vidj. iz Fatime, Julija Rodz. muč.

U 21 Petar Damiani b., crkveni naučitelj, Robert Southwell muč., Natale Pinot muč.

S 22 Katedra sv. Petra apostola

Č 23 Polikarp b. i muč., Sinerot Srijemski, Ludvik Mzyk muč.

P 24 Evecije muč., Etelbert kralj, Toma M. Fusco

S 25 Donat Zadranin, Nestor b. i muč., Valburga opatica

N 26 8. NED. kr. g., Aleksandar b., Robert Drury muč.

P 27 Grgur iz Nareka, crkveni naučitelj, Gabrijel od Žalosne Gospe, Anna Line muč.

U 28 Roman opat, Timotej Trojanowski muč., Osvald b., Augustin Chapdelaine i dr. muč.