KATOLIČKI KALENDAR

LIPANJ

1. Justin muč. – Ivan Krst. – Alfonz Navarrete, muč.

2. Marcelin i Petar muč. – Potin i dr. muč. – Sadok i dr. muč.

3. Karlo Lwanga i dr. muč. – Olivija pustinj. – Petar Dông muč.

4. Kvirin Sisački b. i muč. – Filip Smaldone, svećenik – Antun Zawistowski i Stanislav Starowieyski, muč.

5. Bonifacije b. i muč. – Sancio muč. – Marcian i dr., muč. – Dominik Toai i Dominik Huyen, muč.

6. Norbert b. – Petar Dũng i dr. vijetnamski muč. – Inocent Wojciech muč.

7. Koloman b. – Robert Newminster opat – Petar i dr. muč. kordobski

8. Medardo b. – Ivan Davy muč. – Jakov Berthieu muč.

9. Efrem đakon i crkveni naučitelj – Josip de Anchieta – Ana Marija Taigi

10. Ivan Dominici b. – Toma i Gualtier muč. – Dijana dj.

11. Barnaba apostol – Ignacije Choukrallah Maloyan, b. i muč. – Alejda iz Schaerbeek, dj.

12. Leon III. papa – Eskil b. i muč. – Gašpar Bertoni

13. Antun Padovanski, crkveni naučitelj – Marijana Biernacka muč. – Augustin Phan Viet Huy i Nikola Bui Viet The, muč.

14. Elizej prorok – Valerije i Rufin muč. – Anastazije – Feliks i Digna, muč.

15. Amos prorok – Vid muč. – Bernard iz Mentone

16. Kviriko i Julita muč. – Aureo, Justina i dr. muč. – Maria Tereza Scherer dj.

17. Nikandar muč. – Marcijan muč. – Petar Dja muč. – Tereza Portugalska, kraljica Kastilje, cistercistikinja

18. Marcelijan i Marko muč. – Ozana Andreasi, redovnica – Leoncije iz Tripolija, muč.

19. Romuald opat – Toma Woodhouse muč. – Remigije muč. – Modesto Andlauer, muč.

20. Dermicije b. i muč. – Margareta Ball muč. – Franjo Pacheco i dr. muč.,

21. Alojzije Gonzaga – Ivan Rigby muč. – Josip I. Flores muč.

22. Paulin iz Nole b. – Ivan Fisher b. i muč. – Toma More muč. – Niceta, b.

23. Eteldreda, kraljica i opatica – Toma Garnet, muč. – Josip Cafasso

24. Rođenje Ivana Krstitelja – A. G. Garcia Zavala dj. – Teodgar, svećenik

25. Prosper – Doroteja udovica – Vilijam, opat

26. Ivan i Pavao muč. – Josip Ma Taishun muč. – Jose Maria Escriva Balager

27. Ćiril Aleksandrijski b. i crkveni naučitelj – Margareta Bays, franjevačka trećoredica – Arialdo milanski, đakon i muč.

28. Irenej Lionski b. i muč. (Miroslav) – Lucija Wang Cheng i dr. muč. – Pavao I., papa

29. SV. PETAR I PAVAO (Krešimir) – Pavao Wu Yan i dr., kineski muč. – Ema Gurk, grofica

30. Prvomučenici Rimske crkve – Ladislav, mađarski kralj – Zenon Kovalyk, svećenik i muč. – Bazilije Velyckovskyj, b. i muč.