KATOLIČKI KALENDAR

LISTOPAD

1. Terezija od Djeteta Isusa, karmelićanka, crkvena naučiteljica – Gašpar Hikojiro i Andrija Yoshida, muč. – Luigi Monti

2.  Sveti Anđeli čuvari – Alojz i Lucija Yakisci i njihova djeca, muč. – Ivan Beyzym, isusovac

3.  Dionizije Areopagita, prvi b. Atene – Maksimijan Ksar Bagai b. – Ambrozije Ferro i 27 drugova muč.

4.  Franjo Asiški, utemeljitelj franjevačkog reda – Franjo Ksaver Seelos, svećenik redemptorist – Aurea Pariška, opatica

5.  Marija Faustina Kowalska, redovnica – Bartolo Longo, laik utemeljitelj – Rajmund iz Kapue, dominikanac

6.  Bruno, utemeljitelj kartuzijanaca – Maria Rosa (Eulalija) Durocher, redovnica utemeljiteljica – Franjo Tran Van Trung, muč.

7.  Dj. Marija od Krunice – Ivan Hunot, muč. – Josip Llosa Balaguer, đakon i muč.

8.  Pelagija, dj. i muč. – Reparata, dj. i muč. – Ivan Adams i dr., svećenici i muč.

9.  Abraham, patrijarh Izraela – Dionizije, b. i dr. muč. – Ivan Leonardi, svećenik

10.  Gereon i dr. muč. – Paulin, b. Yorka – Daniel Comboni, b.

11.  Ivan XXIII. papa – Filip, đakon – Meinhard, prvi b. Letonije

12.  Feliks i Ciprijan, b. i 4.966 drugova muč. – Toma Bullaker, franjevac i muč. – Roman Sitko, svećenik i muč.

13.  Teofil, b. – Venancije, opat – Aleksandrina Costa

14.  Kalisto, papa i muč. – Anna Marija Riera, dj. i muč. – Roman Lysko, svećenik i muč.

15.  Terezija Avilska, i crkvena naučiteljica – Magdalena, dj. i muč. – Narcis Baste, isusovac i muč.

16.  Hedviga, vojvotkinja i redovnica – Margareta Marija Alacoque, redovnica – Longin, muč.

17.  Ignacije Antiohijski, b. i muč. – Hošea, prorok – Tarsila Belda, udovica i muč.

18.  Luka evanđelist muč., Petar Alkantarski – Izak Jogues, isusovac, muč.

19.  Ivan Brebeuf – Pavao od Križa, utemeljitelj pasionista – Joel, prorok

20.  Kornelije, stotnik – Marija Bertilla Boscardin, redovnica – Jakov Kern, svećenik

21.  Karlo Austrijski car – Petar Yu Tae-ch’ol, muč. ( 13 god.) – Uršula i družice, muč.

22.  Ivan Pavao II., papa – Filip b. i Hermes đakon, muč. – Nunilona i Alodia, muč.

23.  Ivan Kapistran – Toma Thwing, muč. – Pavao Tong Viet Buong, muč.

24.  Antun Maria Claret, b. i utemeljitelj – Proklo, b. – Alojzije Guanella, svećenik

25.  Krizant i Darija i dr., muč. – Katarina Kotromanić Kosača – Mavro, b.

26.  Lucijan i Marcijan, muč. – Rogacijan i Feliks, muč. – Witta, b.

27.  Evarist, papa i muč. – Gaudioso, b. – Salvatore Ventura, redovnik i muč.

28.  Šimun i Juda Tadej, apostoli, – Rodrigo Aguilar Aleman, muč. – Franjo Serrano, b. i dr. muč. – Salvatore Damiano Enguix Garès, muč.

29.  Honorat, b. – Narcis Jeruzalemski, b. – Kajetan, svećenik i utemeljitelj

30.  Marcel, muč. – Terencije O’Brien, b. i muč. – Aleksije Zaryckyj, svećenik muč.

31.  Alfonz Rodrigez, isusovac – Dominik Collins, isusovac, muč. – Toma Bellacci, redovnik