KATOLIČKI KALENDAR

OŽUJAK

1. Suitbert b. – Albin b. – Agneza muč.

2. Janja Praška opatica – Troadije muč. – Ceada b. i opat

3. Marin i Asterije muč. (Zvjezdan) – Anzelmo opat – Kunigunda kraljica – Cead iz Lichfielda, b. i opat

4. Kazimir princ – Placida dj. – Miecislaw i dr. muč.

5. Lucije I. papa – Teofil b. – Adrijan, muč.

6. Marcijan b. i muč. – Viktorin i dr. muč. – Koleta Boylet dj.

7. Perpetua i Felicita muč. – Leonid Fedorov muč. – Simeon Berneux i dr., muč.

8. Ivan od Boga – Apolonije i Filemon muč. – Poncije, đakon

9. Franciska Rimska – Petar Hyong i Ivan Chon korejski muč. – Svetih Četrdeset mučenika

10. Kajo muč. – Viktor muč. – Makarije b. – Ivan Ogilvie muč.

11. Pionije muč. – Trofim i Talo muč. – Dominik Kam muč. – kvatre

12. Don Orione – Petar Cubicolario i dr. muč. – Josip Zhang Dapeng, katehista i muč.

13. Makedonij muč. – Patricija muč. – Modesta muč. – Kristina muč. – Sabino muč.,

14. Matilda kraljica – Aleksandar muč. – Paulina dj.

15. Zakarija papa – Lujza Marillac redov. – Artemid Zatti redov.

16. Julijan muč. – Hilarije i Tacijan muč. – Euzebija opatica – Herbert b.

17. Patrik b. (Domagoj) – Agrikola b. – Ivan Sarkander muč.

18. Ćiril Jeruzalemski b. i crkveni naučitelj – Eduard II. kralj i muč. – Braulio, b.

19. SV. JOSIP – Sibilina Biscossi, dominikanka – Marcel Callo, laiko, muč.

20. Arhip muč. – Niceta b. – Josip Bilezewski b.

21. Nikola Flüe pustinjak – Jakov muč. – Augustin Zhao Rong muč.

22. Epafrodit b. – Lea udova – Nikola Owen muč.

23. Turibije b. – Viktorijan muč. – Rebeka Libanonska dj. – Metodije Trčka, svećenik redemptoris, muč.

24. Katarina Švedska dj. – Maria Karlowska dj. – Timolaj i dr. muč.

25. BLAGOVIJEST – Navještenje Gospodinovo – Margareta Clitherow, muč. – Jakov Bird, muč. – Pawel Januszewski, karmelićanin i muč.

26. Montan – Ludger, b. – Magdalena Morano, redovnica

27. Rupert b. – Pancea dj. i muč. – Franjo Faá

28. Prisko – Malko i Aleksandar muč. – Renata muč. – Kristofor Wharton muč.

29. Bertold – Ludolf b. – Armogasto i dr. muč.

30. Leonard – Julije Alvarez muč. – Amedeo – Antun Daveluy i dr. korejski muč.

31. Benjamin muč. – Balbina muč. – Natalija Tulasiewicz muč.