KATOLIČKI KALENDAR

RUJAN

1.  Jošua (St. Zav.) – Egidije opat – Kristin Huguet i dr. španjolski mučenici

2.  Teodota i sinovi mučenici – Brokard pustinjak – Ivan M. d’Allemans b. i pariški mučenici

3.  Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj – Marino – Ivan Pak Hu-ja i drugovi muč.

4.  Mojsije prorok – Rozalija dj. i pustinj. – Bernard Grau muč.

5.  Majka Terezija iz Kalkute utemelj. – Kvinto muč. – Ivan Dobri od Siponta, opat – Gulijelmo Browne, muč.

6.  Zaharija prorok (St. Zav.) – Mihael Czartoryski muč. – Diego Lorca, svećenik i muč.

7.  Marko Križevčanin muč. – Stjepan Pongr. i Melhior Grodz. muč. – Toma Tsuji i dr. muč. – Ivan Krstitelj Mazzucconi

8.  Rođenje Bl. Dj. Marije – Mala Gospa – Fridrik Ozanam – Adam Bargielski, svećenik i muč.

9.  Petar Claver – Jakov Laval – Franjo Garate

10.  Nikola Tolentino – Pulherija carica – Nemesijan i drugovi muč. – Sebastijan Kimura, prvi japanski svećenik muč.

11.  Proto i Hijacint muč. – Petar Alc. Larrayoz muč. – Gašpar i dr. japanski mučenici

12.  Ime Marijino – Franjo Ch’oe Kyong-hwan, muč. – Cronid, Leoncije i Serapion, muč. – Gvido, hodočasnik

13.  Ivan Zlatousti b. i crkveni naučitelj – Amato opat – Aurelije muč.

14.  Uzvišenje svetoga Križa – Albert jeruzalemski b. i muč. – Gabrijel Taurin Dufresse, b. i muč.

15.  Gospa Žalosna – Kamilo Costanzo muč. – Ivan Kr. i Jacint de los Ángeles, muč. indiosi – Straton i drugovi muč.

16.  Kornelije papa i muč. – Ciprijan b. i muč. – Eufemija muč. – Ludmila muč.

17.  Robert Bellarmino b. i crkveni naučitelj – Hildegarda iz Bingena, dj. i crkvena naučiteljica – Sigmund Sajna, svećenik i muč.

18.  Josip Kupertino – Ariana muč. – David Okelo i Gildo Irwa afrički mučenici

19.  Januarije b. i muč. – Emilija dj. i utemelj. – Teodor Kanterberijski b. – Hijacint Gonzalez muč.

20.  Andrija Kim i korejski muč. – Eustahije muč. – Thomas Johnson, svećenik kartuzijanac, muč.

21. Matej apostol i evanđelist – Jona prorok (St. Zav.) – Maura dj.

22.  Emerita muč. – Mauricije i dr. muč. – Bazila muč. – German Andreu muč.

23.  Zakarija i Elizabeta – roditelji Ivana Krst. – Lino papa i muč. – Gerard muč. – Pater Pio – kvatre

24.  Anton M. Slomšek b. – Gerhard Sagredo, muč. – apostol Mađarske – Josip Ferragud Girbes, otac obitelji, muč.

25.  Kleofa – Firmin (Tvrtko) b. – Sergije pustinjak

26.  Kuzma i Damjan muč. – Pavao VI. papa. – Leon Marti muč.

27.  Vinko Paulski utemelj. – Elzearij i Delfina supružnici – Francisca-Marija Fenollosa Alcayna, djevica i muč. i Erminia Martínez Amigó, majka obitelji

28.  Vjenceslav muč. – Lovro Ruiz i dr. filipinski mučenici – Niceta Budka, biskup i muč.

29.  Mihael, Gabrijel, Rafael – arkanđeli – René Goupil, isusovac, muč. – Jakov Mestre Iborra, OFM Cap., muč.

30. Jeronim, crkveni naučitelj – Grgur armenski b. – Franjo Borgija