KATOLIČKI KALENDAR

SVIBANJ

1. Sv. Josip Radnik – Jeremija prorok – Sigismund, kralj i muč.

2. Atanazije crkveni naučitelj – Josip M. Rubio – Boleslav Strzelecki muč.

3. Filip i Jakov apostoli – Conlaedo, b. – Teodozije di Pecersk

4. Florijan muč. – Agapije i Sekondin muč. – Silvan b. i 39 drugova mučenika – Ivan Houghton i dr., svećenici muč.

5. Maksim b. – Gothard b. – Grgur Frackowiak muč.

6.  Petar Nolasko – Dominik Savio – Henrik Kaczorow. i Kazimir Gostynski muč.

7.  Domitila muč. – Gizela Ugarska kraljica – Albert, dominikanac

8. Viktor maurski muč. – Bonifacije IV. papa – Antun Bajewski muč.

9.  Izaija prorok – Pahomije opat – Stjepan Grelewski muč.

10. BL. IVAN MERZ – Ivan Avilski crkveni naučitelj – Job

11.  Mamerto b. – Franjo de Geronimo – Matej Le Van Gam muč.

12. Leopold Bogdan Mandić – Pankracije muč. – Nereo i Ahil, muč. – Dominik, pust.

13.  Gospa Fatimska – Servacije b. – Andrija H. Fournet

14. Matija apostol – Egidije, dominikanac – Teodora Guerin, redovnica

15.  Izidor i Marija supružnici – Kaleb, kralj Etiopije – Rupert, pust.

16.  Andrija Bobola muč. – Vitalij V. Bajrak muč. – 44 monaha, muč. iz Mar Sabe – Šimun Stock

17.  Paškal Baylon – Ivan Ziatyk muč. – Antonija Mesina, muč. čistoće

18. Ivan I. papa – Feliks solinski – Erik IX. kralj

19.  Urban I. papa – Celestin V. pustinjak i papa – Josip Czempiel muč.

20.  Bernardin Sijenski – Lidija – Protazije Chong Kuk-bo muč.

21.  Kristofor i dr. meksički mučenici – Mučenici od Duhova – Ivan Mopinot, redovnik i muč.

22.  Rita udov. – Dominik Ngôn muč. – Ivan Forest, franjevac i muč.

23.   Deziderije (Željko) b. – Josip Kurzawa i Vinko Matuszewski muč. – Lucije i dr. muč. – Mihael, b.

24.  Marija Pomoćnica – Gospa od Puta – Šimun Stilita – Ivana, žena Herodova upravitelja Huze – Augustin Yi Kwang-hon i dr., muč.

25.  Beda časni crkveni naučitelj – Grgur VII. papa – Magdalena Pazzi dj.

26.   Filip Neri – Deziderij b. i muč. – Andrija Kaggwa muč.

27.   Augustin Kenterberijski b. – Barbara Kim i Barbara Yi muč. – Atanazije Bazzekuketta, muč.

28.  German b. – Pavao Hanh muč. – Ladislav Demski, svećenik i muč. – Anton Julian Nowowiejski, b. i muč.

29.  Rikard Thirkeld muč. – Uršula Ledochowska dj. – Vilijam Arnaud i dr., muč.

30.  Ivana Arška dj. – Ferdinand III. kralj – Matija Kalemba muč.

31.   Pohod Bl. Djevice Marije; Majka Božja od Kamenitih vrata – Robert Thorpe i Tomas Watkinson, muč. – Nicola Barrè, redovnik i utemeljitelj – Duhovi