KRASNO: DUHOVNA OBNOVA O BL. MERZU ZA PROSVJETNE DJELATNIKE

Na početku je sve pozdravio predstojnik Katehetskog ureda Gospićko-senjske biskupije vlč. Nikola Turkalj, u ime organizatora ovoga susreta. Duhovnukrasno-duh.obn.za_prosvjetare-3.jpg je obnovu vodio  o. Božidar Nagy, profesor na Filozofskom fakultetu DI i postulatora kauze za kanonizaciju bl. Ivana Merza. Nakon molitve Trećeg časa postulator je predstavio lik i djelo bl. Ivana Merza kroz tri perioda njegova života: mladost u Banja Luci od 1896. do 1924., izobrazba u Beču, Parizu i sudjelovanju u Prvom svjetskom ratu od 1914., te u periodu javnog djelovanja od 1922. do 1928. g. O. Nagy je istaknuo utjecaj njegova profesora Ljubomira Marakovića koji ga je usmjerio prema vjerskim i kulturnim vrijednostima, te duhovnu formaciju i obraćenje koje je bl. Merz doživio nakon patnji na talijanskom bojištu za vrijeme rata. U svom periodu javnog djelovanja Merz se najviše uz svoj prosvjetarski rad u školi kao profesor francuskog jezika angažirao u radu orlovske katoličke organizacije koja je nakon njegove smrti, a nakon što je bila političkim odlukama beogradskog režima zabranjena, nastavila djelovati kao križarska organizacija. Dr. Nagy je istaknuo pet temeljnih poruka bl. Ivana Merza u našem vremenu. On je pokazatelj da se i u svjetovnom zanimanju mogu spojiti svetost i svjetovnost, da se može povezati znanost, vjera i kultura, da je bio povezan s Crkvom preko liturgije i pape, posvuda je svjedočio svoju vjeru i bio je apostolski angažiran za mladež te je živio Isusov život sa Crkvom (4 sata dnevno molitve). Koliko je bl. Merz značajna pojava među svjetskim blaženicima i svecima istaknuo je papa Benedikt XVI. koji je, osim što je njegov veliki štovatelj, uvrstio bl. Merza 2007. u dokumentu Sacramentum caritatis među 18 velikih svetaca kao uzor štovanja euharistije.
U popodnevnom dijelu susreta dr. Nagy je govorio na temu bl. Ivan Merz kao uzor prosvjetarima. Merz je u svom radu bio savjestan, unosio je duh u svoj rad i bio je više odgajatelj nego obični profesor. Zatim je o. Božidar pojasnio ciljeve, sadržaje i metode Blaženikovog odgojiteljskog rada kao i 12 načela „Puta k suncu" jednog stila života koji je živio bl. Ivan Merz i koji se predlaže mladima da ga slijede. Predavač je također naglasio da krasno-duh.obn.za_prosvjetare-2.jpgblaženoga Merza trebamo predložiti mladima kao uzor. Susret je završen zajedničkom misom u svetištu Gospe od Krasna.
        Zvonko Ranogajac