Križevci, 30. I. 2009. – BL. IVAN MERZ NA “DANIMA HRVATSKIH SVETACA I BLAŽENIKA”

 

O prvom hrvatskom svecu, sv. Nikolu Tavelića govorio je provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Reda kojem je i sam svetac pripadao, fra čuro Hontić. Fra Ivica Petanjak, provincijal Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića govorio je o svecu čije ime provincija i nosi. O. Petanjak je podsjetio je kako se ističe da će 21. stoljeće karakterizirati bolest, depresija. Svi žele govoriti, ali malo je onih koji hoće slušati, a sv. Leopold je cijeli svoj život posvetio slušanju, i unošenju nade u beznađe, pa tako svatko tko ima nadu neće upasti u depresijubl_i_u_krizevcima03.jpg.  Preč. Ivan Miklenić je istaknuo kako sv. Marko Križevčanin ima mnogo toga reći nama suvremenim vjernicima. Spoznao je da je vjernost Bogu, svojoj vjeri i Crkvi vrednija i važnija od vlastita života.

O bl. Augustinu Kažotiću  govorio je dominikanac o. Marijan Biškup. Vlč. Anđelko Košćak predstavio je bl. Graciju iz Mula. O blaženoj Ozani Kotorskoj, kojoj se jednako utječu i katolici i pravoslavni, govorila je dominikanka s. Slavka Sente.  Mons. Juraj Batelja govorio je o bl. Alojziju Stepincu.  S. Vianeja Kustura prikazala je životni put bl. Marije Propetog Isusa Petković. 

Najmlađega hrvatskog blaženika, našega suvremenika bl. Ivana Merza predstavio je njegov postulator isusovac o. Božidar Nagy. Poruke Blaženika današnjem vremenu postulator je predstavio kroz njegov portret izrađen za beatifikaciju. Gledajući ga na slici u civilnom odijelu s kravatom pod vratom taj mladi čovjek koji je živio u svijetu sa svjetovnim zanimanjem i tako ostvario svetost kao prvu svoju poruku nam upućuje da je moguće ostvariti svetost u svjetovnom zanimanju. Nadalje kao katolički intelektualac primjer je povezivanja vjere, znanosti i kulture. Crkve iza njegova portreta – banjalučka i zagrebačka katedrala, te Bazilika sv. Petra, – znak su njegove odanosti crkvenom učiteljstvu, te poziv na vjernost crkvenim pastirima. Kao apostol mladeži bio je pravi Kristov svjedok, pa je uzor mladima. Nadalje taj blaženik nas upućuje kako je euharistija izvor snage i jakosti. Značaj njegove euharistijske pobožnosti postulator je potkrijepio i činjenicom kako je papa Benedikt XVI. u bl_i_u_krizevcima02.jpgsvojoj prvoj apostolskoj pobudnici „Sacramentum Caritatis" među osamnaest duhovnih velikana iz povijesti Katoličke Crkve koji su uzori štovanja Euharistije uvrstio i bl. Ivana Merza.

U vrlo živoj raspravi koja je uslijedila istaknuto je i kako slabo poznajemo hrvatske svece i blaženike, te je upozoreno i na mali broj proglašenih hrvatskih svetaca i blaženika u odnosu na višestoljetnu hrvatsku katoličku tradiciju. Okrugli stol je moderirao Mario Raguž, a prigodne tekstove o svetosti čitao je glumac Dubravko Sidor.