Malaga: Relikvije bl. Ivana Merza u Španjolskoj

O.
Duarte zadužen je za pastoral mladih i studenata pa i na takav način
tj. kroz štovanje blaženikovih relikvija želi mladima približiti lik
hrvatskog blaženika Ivana Merza. Na slikama vidimo: Unutrašnjost crkve
Srca Isusova, oltar s relikvijarom i sam relikvijar gdje se čuvaju
relikvije hrvatskog blaženika.