NA FILIPINIMA SVEČANO PROSLAVLJEN BLAGDAN BL. IVANA MERZA

 Članovi Bratovštine katoličkih svetaca proslavili su još dodatno blagdan svojim posebnim aktivnostima i manifestacijama. Među ostalim Bratoviština je pokrenula ove godine također akciju stipendiranja siromašnih đaka i studenata koju nazivaju „Stipendije bl. Ivana Merza". Za sada imaju osam stipendista.

Vicepostulator je uputio na engleskom jeziku poruku u povodu blagdana bl. Ivana koju ovdje donosimo za sada u originalu na engleskokm. Osim fotografija ovdje se nalaze linkovi na web stranice Bratovštine gdje se može vidjeti kako su se pripremali za blagdan bl. Ivana i kako su ga proslavili.

filipini-1.jpg    filipini-3.jpg   filipini-4.jpg

NAJAVA PROSLAVE BL. IVANA

http://confraternityofcatholicsaints.blogspot.com/2008/05/mass-in-honor-of-blessed-ivan-merz.html

SLIKE S PROSLAVE

http://francisteresa.multiply.com/photos/album/168/Blessed_Ivans_Feast_Vespers
http://francisteresa.multiply.com/photos/album/171/Feast_of_Blessed_Ivan_Merz

GODIšNJA PORUKA ZA BLAGDAN BL. IVANA MERZA

http://confraternityofcatholicsaints.blogspot.com/2008/05/message-of-director-on-feast-of-blessed.html

filipini-5.jpg   filipini-6.jpg   filipini-7.jpg

Friday, May 9, 2008

MESSAGE OF THE DIRECTOR ON THE FEAST OF BLESSED IVAN MERZ

"BLESSED IVAN: MODEL OF HOLINESS THROUGH EDUCATION"

Pax et bonum!

Greetings to all as we celebrate the feast day of our beloved Blessed Ivan Merz!

It is a great year for us because for the first time we will celebrate the first official feast day of Blessed Ivan here in the Philippines. And this year as we celebrate it we have chosen the theme "BLESSED IVAN: MODEL OF HOLINESS THROUGH EDUCATION." This theme is also exact for this year as we introduce also the new scholars of Blessed Ivan through our Blessed Ivan Merz Scholarship Fund.

Education is still our best weapon in this life if we want progress, development in life. Let us accept the fact that education is the gate to progress. If you are not educated for sure you cannot progress in life. This is what Blessed Ivan once exhibited in his life, the importance to be educated. He was sent to the military academy but he abandoned this and has chosen the academic life. But this does not mean that we cannot learn anything from the military. Blessed Ivan showed the importance to get academic education because in his time it was important to have a good education to be able to have a stable life. In our time this is also the trend, if you want to have a stable life then you should be educated.

Blessed Ivan indeed showed the importance of education for he did not stop studying until he has reached the doctor’s degree. He really has the passion to have academic education although at first his parents were against his will. But in the end Blessed Ivan finally was allowed to take anything he wanted.

But education sometimes can lead us to danger. When one gains knowledge of the world the fear is that one can go to other paths rather than to go closer to God. But with Blessed Ivan this was not the case. He read lots of books but these books did not lead him farther to God but rather he interpret it well and matured spiritually. He showed that even though we can become intellects in this world, we can still have a life leading to sanctity. This is why Blessed Ivan is indeed a model of holiness through education.

This is a challenge then to everybody, we can choose any path in life, we can be intellects or anything that we want but we should make sure that this path does not lead us just anywhere. This path should only lead us to God. We should have a life of sanctity in the making. And like Blessed Ivan we should give importance to education while still living a holy life.

To all the friends and members of the Confraternity of Catholic Saints, the Fraters and the Cooperators, to all the devotees of Blessed Ivan and especially to all of our Croatian friends, especially those whom I met during my pilgrimage last October 2007 – my family in Croatia, let us all reflect on the life and works of Blessed Ivan and have a blessed and a joyful celebration of the feast of Blessed Ivan!

Yours in Jesus’ love,

Fra. Francis Teresa Maria, ccs
[Dave Ceasar F. Dela Cruz]
Director and
Vice Postulator

May 10, 2008
Quezon City, Philippines