O EUHARISTIJI U ŽIVOTU BL. I. MERZA NA SUSRETU SVEĆENIKA U VARAŽDINU

Okupljene na čelu s biskupom Josipom Mrzljakom uvodno je pozdravio voditelj susreta generalni vikar mons. Ivan Godina, koji je kazao kako su čitav susret i aktualnosti koje će se na njemu iznijeti u znaku euharistije. Najavio je znanstveni skup koji će se održati u Ludbregu 28. listopada, na kojem će se s povijesnog stajališta govoriti o 600 godina posebnoga štovanja Predragocjene Krvi Kristove u ludbreškom svetištu. Varaždinski biskup najavio je i održavanje dekanatskih korona u studenome o temi euharistije, istaknuvši kako je ovo izlaganje svojevrstan uvod u te susrete, a s motivima euharistije uređen je i biskupijski kalendar za varazdin_crkve.jpgiduću godinu koji je predstavljen na susretu. varazdinska_katedrala.jpg
Postulator o. B. Nagy u izlaganju je govorio o najvažnijoj crti blaženikove duhovnosti – euharistiji. Uvodno je podsjetio kako je papa Ivan Pavao II. u prigodi najave Godine euharistije 2004. u svome pismu "Ostani s nama, Gospodine" pozvao da se ugledavamo u primjere svetaca "koji su u euharistiji našli hranu na svome putu savršenstva". A sadašnji papa Benedikt XVI. u pobudnici "Sakrament ljubavi" 2007. godine blaženika Merza stavio je među uzore velikih svetaca koji su se istaknuli u štovanju euharistije. To je svakako bila još jedna potvrda svetosti toga hrvatskog blaženika i duhovnog velikana, ali i poticaj i poziv da se svi što bolje potrude upoznati njegov život i poruku koju Bog želi uputiti preko njega, kazao je postulator. U nastavku je prikazao važnost euharistije kao temelja duhovnosti blaženog Ivana kroz tri razdoblja njegova života, i to kroz njegovo djetinjstvo, školovanje te laički apostolat i profesorski rad na Nadbiskupskoj gimnaziji. Predavač je posebno istaknuo da je bl. Merz bio profesor još uvijek živućem najstarijem svećeniku Varaždinske biskupije 98-godišnjem Stanislavu Rajtaru koji se nalazi u Svećeničkom domu, nedaleko dvorane u kojoj se susret održavao. Pritom je postulator podsjetio na blaženikove riječi koje je napisao majci u pismu iz Pariza: "Katolička vjera je moje životno zvanje", koje je uistinu ostvario do savršenstva u svom životu.

izvorzivota1.jpgU izlaganju se osvrnuo na blaženikove misli o euharistiji koje je zapisivao u mladosti tijekom svoje duhovne i intelektualne formacije; te su misli izraz njegovog osobnog doživljajnog i osjetnog susreta s euharistijskim Kristom. Zatim se osvrnuo na razdoblje njegova javnog djelovanja i života kada je kao mladi profesor i veliki apostol razvio svoje djelovanje po Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj, pa je tako posjetio i krajeve današnje Varaždinske biskupije. Zaključno je iznio neka svjedočanstva i izjave njegovih prijatelja i suvremenika o njegovu euharistijskom životu i euharistijskoj pobožnosti. Postulator Nagy kao primjer njegove euharistijske duhovnosti iznio je da je Merz u dobi od samo 17 godina zapisao u svoj dnevnik duboku prvu misao o euharistiji da je "pričest izvor života". Iz te rečenice uzet je i naslov knjižice njegovih izabranih tekstova o Euharistiji. Na kraju predavanja postulator je svima pokazao original slike bl. Ivana Merza koju je u svojoj ćeliji u Haagu naslikao hrvatski general Ante Gotovina. Uz ostale materijale svi su na završetku dobili i sličice Gotovinina portreta bl. Ivana Merza koji je inače naslikan i namijenjen za Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu. Susret je zaključen zajedničkim objedom u Svećeničkom domu, gdje se svećenicima na čelu s biskupom pricest_izvor_zivota.gifMrzljakom pridružio Janusz Kaleta, apostolski administrator zapadnog Kazahstana, koji je boravio u posjetu Hrvatskoj i sudjelovao na susretu europskih biskupa u Zagrebu.