OBJAVLJEN PRVI SVEZAK SABRANIH DJELA BL. IVANA MERZA

     Povod objavljivanju Sabranih djela bila je beatifikacija Ivana Merza 2003. godine, koja je pobudila veliko zanimanje za njegov život i djelo, pa se pokazala velika potreba objavljivanja njegovih spisa. Tijekom svoga kratka zemaljskog života bl. Ivan Merz (1896. – 1928.) ostavio je opsežnu pisanu baštinu, od koje je tek manji dio uspio objaviti dok je veći dio do sada ostao samo u rukopisu.
Sveukupna pisana baština Ivana Merza tematski se može podijeliti u tri dijela: osobni spisi (dnevnik, bilješke, nacrti predavanja te korespondencija), književnost i književna kritika (doktorska disertacija i profesorski habilitacijski rad) te spisi koji su nastali kao zreli plodovi njegove osobnosti katoličkog intelektualca.
     Sveukupni njegov književni opus obuhvaćat će desetak svezaka kojima će javnosti biti objelodanjeno promišljanje i djelovanje najmlađega hrvatskog blaženika.  U predgovoru ovoga Prvoga sveska banjolučki biskup Franjo Komarica ustvrdio je kako se Ivan Merz „na obzorju Katoličke crkve u hrvatskom narodu pojavio, relativno kratko, poput meteora, te ostavio neizbrisiv trag u srcima suvremenika ali i budućih generacija.“ U nastavku predgovora biskup F. Komarica naglašava: „Na stranicama ovoga i sljedećih svezaka moći ćemo iščitati kako blaženi Ivan Merz, kao uspio čovjek, intelektualac i kršćanin, vlastitim primjerom pokazuje na koji se način usrećuje sebe, Crkvu i društvo. 
To je nastojanje oko svetosti vlastitoga života, oko vlastite vjerodostojnosti, oko rasta, cvjetanja i donošenja ploda u svojemu životnom ambijentu.“

    Prvi svezak Sabranih djela donosi tri skupine objavljenih članaka i studija Ivana Merza o književnosti, liturgiji i Katoličkoj akciji – tri područja njegova životnoga zanimanja kojima je posvetio svu svoju energiju i aktivnost.
    Spisi Ivana Merza jedinstveno su blago hrvatske duhovne literature 20. st. i predstavljaju izvor trajne inspiracije za put prema dobru svima koji ih budu čitali. Ne samo kako bi se upoznala njegova duhovna veličina, već i one vrijednosti za koje on živio i koje je ostvarivao u svome životu te stavio na raspolaganje svoj književni talent. Osobito treća skupina tih spisa, nosi pečat duboka uvjerenja neumornog borca za Božju istinu i katoličku stvar, otkriva čovjeka nepokolebljive vjernosti Rimu, papi, crkvenoj hijerarhiji te promicatelja duhovnog života putem liturgije, kao onoga koji iznesenu istinu tako prikazuje i analizira da bi je čitatelj prihvatio, slijedio i nastojao ostvariti u svome životu.