OBOGAĆEN “LITURGIJSKI KUTIĆ” BLAŽENOG IVANA MERZA

 

„ŽIVJETI  ISUSOV ŽIVOT S CRKVOM"tim je riječima duhovnik bl. Ivana Merza, isusovac p. Josip Vrbanek ukratko definirao njegov duhovni profil. U praksi se to najviše očitovalo u najužoj vezi bl. Ivana s liturgijom – bogoslužjem Katoličke Crkve. Liturgija mu  je bila središte duhovnog života. Iz nje je crpio snagu i za svoj apostolski rad. 

 To je svoje iskustvo o ljepoti i važnosti života po liturgiji želio podijeliti s drugima pa je stoga objavio brojne članke i studije posvećene liturgiji. Tu je najprije njegova doktorska disertacija pisana francuskim jezikom, koju je posvetio temi utjecaja liturgije na francuske pisce. Zatim su tu drugi članci objavljeni na hrvatskom jeziku u raznim vjerskim časopisima. Cjelovita bibliografija njegovih članaka o liturgijskim temama kao i sami članci objavljeni su na njegovoj web stranici na ovoj stranici: http://www.ivanmerz.hr/sabrana-djela/bibliografija.htm

Svojim liturgijskim primjerom i djelovanjem, te svojim člancima o liturgiji bl. Ivan je postao jednim od najvažnijih promicatelja liturgijske obnove u Crkvi u Hrvata. Liturgiju je promatrao i pod umjetničkim vidom. Njegove divne misli o liturgiji otkrivaju svetište njegove duše koja je bila u stalnom sjedinjenju s Bogom i u težnji da mu pjeva neprestanu hvalu. 

ZAšTO NAZIV „LITURGIJSKI KUTIč†"? Osim članaka razasutih po raznim časopisima bl. Ivan Merz je kroz tri godine sistematski vodio stalnu rubriku «Liturgijski kutić» u časopisu POSESTRIMSTVO. Radi se u stvari o malom liturgijskom tečaju tijekom kojega je čitatelj bio upoznat s temeljnim pojmovima o liturgiji i njezinoj važnosti za osobni duhovni život. Stoga smo upravo taj naziv izabrali za ime ovoga direktorija u kojem ćemo tragom duhovnosti bl. Ivana objavljivati komentare nedjeljnih liturgijskih čitanja Riječi Božje.

Čitajući njegove spise o liturgiji ostajemo zadivljeni nad dubinom njegovih misli. Da je taj mladi čovjek mogao tako duboko zaroniti u značenje liturgije za Crkvu i za kršćanski život svakog vjernika može se objasniti jedino kroz posebno djelovanje Božje milosti u njegovoj duši. Promatrajući njegovo duboko uvjerenje o vrijednosti liturgije možemo i sami otkriti njezinu važnost i ljepotu za svoj duhovni život.