S. Marija od Presvetog Srca (Anka Petričević)

OD DIVNE TAJNE ŽIVIO SI

Sluzi Božjem dr. Ivanu Merzu

Odani sine svoje Crkve svete,
Za Krista trajno bojeve si bio,
Slabeći snagu sile mračne – klete,
I Šator Božji u duši si krio.

Mnogu si mladež predvodio k Visu,
Žeđao s njome izvore si bistre,
I zvijezde Tvoje gasile se nisu;
I Sjaj su oči zračile Ti čiste.

Od divne Tajne živio si – cvao,
tražio duh ti božanska je zrenja,
Presveto Srce ljubiti si znao;
Motrio Ti si vječna Otkrivenja.

* * * *

Čuvaj nam mladež – moralnu joj snagu,
Domaju, neka vječnoj smjera Zori,
Jer joj je ići po krvavom tragu…

Ivane, svijetli kao krije na gori!

Split, 26. 5. 2000.