On-line nastava: BL. IVAN MERZ U PROGRAMU „ŠKOLA ZA ŽIVOT“.

Prigodom održavanje nastave „online“ zbog koronavirusa, u mjesecu svibnju ove 2020. godine izrađena je internetska prezentacija o životu bl. Ivana Merza koja je bila namijenjena učenicama i učenicima 5. razreda osnovne škole. Prezentacija je napravljena u sklopu programa Škole za život iz nastavnog programa vjeronauka, a priredila ju je vjeroučiteljica prof. Tihana Petković.

Cilj predavanja bio je upoznati osobu blaženog Ivana Merza, od njegovih najranijih dana sve do njegove rane smrti koju je prikazao kao žrtvu za hrvatsku katoličku mladež. Odgojni ishodi prezentacije u kojoj su bili prikazani razni momenti iz Blaženikovog života bili su prepoznavanje prisutnosti temeljnih vrijednosti Kraljevstva Božjega u životu bl. Ivana i nasljedovanje njegova svetačkog primjera.

Prezentacija je završila pozivom učenicima da po uzoru na Orlovsku organizaciju, kojoj je blaženi Ivan Merz bio suutemeljitelj, izaberu ime katoličke organizacije koju bi mogli sami osnovati i da potom sastave njezina pravila koja će biti od koristi za vjersko i odgojno usavršavanje. Njihovi su radovi objavljeni na virtualnoj školskoj radnoj ploči a mi donosimo ovdje samo neke posebno zanimljive:

  • “Osnivanjem udruge „Mlada Srca“ htjela bih potaknuti sve mlade da počnu pomagati drugima i da sudjeluju u humanitarnim akcijama kao što su volontiranje, humanitarne organizacije, pomaganje starijim osobama… Širili bismo ljubav i vjeru onima koji ih trebaju. Nadam se da bi vam se svidjela moja udruga.”

  • Udruga: Pouzdani u Boga. Aktivnosti bi bile igre na otvorenome i u zatvorenome na kišne dane. Pomaganje socijalno ugroženima, pomaganje starijima… Razgovor, i odlazak na misu, molitva krunice, klanjanje, ispovijed.

  • „Udruga: Društvo za mlade. Molili bismo svaki dan više od 1 h u tišini i miru. Učili bismo vjeronauk i druge osnovne predmete, ali najviše vjeronauk. Išli bismo zajedno u crkvu i tamo bismo ispovijedali grijehe i pomolili se Bogu za zdravlje svih ljudi na svijetu.“

  • “Sve divote svijeta, sva priroda, dovode do spoznaje da je to sve od neizmjernog Duha, od Ideala čovječanstva, od Istine, Dobrote i Ljepote” – bl. Ivan Merz.
    Željela bih pokrenuti jednu debatu sa svojim vršnjacima sa gore navedenim citatom Ivana Merza. Željela bih saznati možemo li spoznati djelovanje Isusa u svemu što radimo i imamo u današnjem životu kada smo toliko zaokupljeni drugim idejama i na neki način zarobljeni u digitalnom svijetu.“

Cijelu prezentaciju prof. Tihane Petković možete vidjeti na ovoj poveznici, a cijele radove učenika na ovoj poveznici.