Orehovica: Bl. I. MERZ I BL. A. STEPINAC ZAJEDNO NA VITRAJU

U Župi Orehovica Međimurska na sam blagdan bl. Alojzija Stepinca 10. 2. 2017. blagoslovljen je novi vitraj koji prikazuje naša dva blaženika, bl. Alojzija Stepinca i bl. Ivana Merza. Blagoslov je obavio župnik vlč. Damir Slamek. Vitraj je izradio akademski slikar Robert Mijalić iz Rijeke. U dogovoru sa župnikom slikar je prikazao dvojicu velikana hrvatskog naroda koji su živjeli u isto vrijeme i dijelili istu sudbinu svoga naroda! Djelovali su u Zagrebu gdje su i pokopani, ali njihova čvrsta vjera i ljubav prema Bogu, Crkvi i Domovini širila se po cijeloj Hrvatskoj. To prikazuju mnogi vitraji, slike ili kipovi diljem Domovine – njima na čast i zahvalu.

Ovo je prvi vitraj takve vrste koji naša dva blaženika prikazuje zajedno jer su i tijekom života bili povezani i zajedno neko vrijeme djelovali. Bl. Alojzije Stepinac bio je član Orlovske katoličke organizacije kojoj je bl. Ivan Merz bio u vodstvu. U jednom svome pismu bl. Stepinac spominje Zlatnu knjigu – priručnik Orlovske organizacije koju je priredio bl . Ivan Merz i bl. Stepinac dalje piše kako je ta knjiga „suho zlato“ jer daje mladićima izvrsne upute za život. Sačuvala se i fotografija iz 1923. g. gdje su bl. Merz i bl. Stepinac zajedno s ostalim članovima Omladinskog katoličkog saveza.  (D. S.)