Osijek: “GLAS SLAVONIJE“ OBILJEŽIO IMENDAN BL. I. MERZA

Danas, na blagdan sv. Ivana Krstitelja  24. lipnja naš bl. Ivan dok je živio na zemlji  slavio je svoj imendan! Osječke novine „Glas Slavonije“ (da li slučajno ili ne) obilježile su današnji dan pa su donijeli sliku bl. Ivana i jednu njegovu misao.  Ta je misao iz njegovih Pariških odluka, odnosno životnoga pravila – asketske regule kako ih on sam naziva, a koje je sastavio kao načela svoga duhovnog života 1921. g. za vrijeme svoga studija u Parizu. Ova misao je 10. po redu od njegovih odluka. Izvorno glasi ovako: “Suvišak svojih dobara siromahu pokloniti!”  Dakle on to kaže sam za sebe, sebi zapovijeda  a ne govorima drugima. Time ta misao ima još jaču vrijednost jer on to sebi propisuje kako se treba kršćanski vladati u odnosu na materijalna dobra, a tako se i ponašao u svome životu sve do smrti.