Luka Balvan

PLAMEN ZA VISINAMA

Molim te, Isuse, da budem tebi sličan,
kao što je bio Ivan Merz.
Molim te, Isuse, da budem za mlade apostol,
kao što je bio Ivan Merz.

U meni gori plamen za visinama,
za beskrajnim visinama
gdje ću grliti Duha Svetoga
i tebe, Isuse, i Oca Nebeskoga.

Želim te, Isuse, slijediti na tvome putu,
makar išao po trnju.
Želim te, Isuse, s Marijom, po Mariji i u Mariji
svaki dan sve više ljubiti.

U meni gori plamen za visinama…

(Uglazbio Luka Balvan. Pjesma objavljena u albumu «Anđeli ti pjevaju» VIS-a Emanuel iz Sarajeva.)
(GLASILO POSTULATURE, br. 1-2, 2001.)