PORUKA S FILIPINA ZA II. PUT K SUNCU

PORUKA
Bratovštine katoličkih svetaca i  Vice–postulature Blaženog Ivana Merza na Filipinima
Cubao, Quezon City, Filipini

U ime braće, suradnika, učenika i štovatelja Blaženog Ivana Merza u Filipinima, želim izraziti usrdne čestitke posjetiteljima, gostima i sudionicima II. PUTA K SUNCU.
Nedavno, smo proslavili veliki blagdan Gospodinova Uzašašća. Blaženi Ivan, koji je uvijek ukazivao prema vječnom Suncu, Isusu, poziva nas da sve što radimo bude na veću slavu Božju i našu svetost. Blaženi Ivan, koji je širio Isusovo svjetlo u svijet, uvijek će obasjati naša srca da služimo Bogu, Crkvi i drugima našim darovima i u našem vremenu. Neka i ovaj događaj II. PUTA K SUNCU potakne još više hrvatsku mladež da bude zahvalna Božjem daru i da im pomogne služiti Crkvi na način da služenjem i dijeljenjem budu vjerni upravitelji Božjeg dara.
Neka Vas Isus blagoslovi i vodi, neka njegovo svjetlo svijetli nad vama i dadne mir kroz uslišanja Blaženog Ivana Merza!
Mi vas volimo i molimo za sve vas!
Sa Filipina
Brat Dave Ceasar P. Dela Cruz, CCS
Direktor i voditelj Bratovštine katoličkih svetaca i
Vice postulator Blaženoga Ivana Merza

ENGLESKI ORIGINAL PORUKE:

THE CONFRATERNITY OF CATHOLIC SAINTS &
VICE POSTULATION OF THE CAUSE FOR CANONIZATION OF
BLESSED IVAN MERZ IN THE PHILIPPINES
Cubao, Quezon City, Philippines

MESSAGE

In behalf of the brothers, co-operators, scholars, and the devotees of Blessed Ivan Merz in the Philippines, I would like to extend my warmest greetings to the visitors, guests, and participants of The Way to the Sun.

Recently, we celebrated the great feast of our Lord’s ascension. Blessed Ivan, who always point to the eternal Sun, Jesus, invites us that everything we do be for God’s greater glory and be for our holiness. Blessed Ivan, who shared the light of Jesus in the world, will always illumine our hearts to serve God, the Church, and others, through our time and talents.

As you perform on this event, may you inspire more Croatian Youth to be grateful to God’s gift, and to help them serve the Church by being faithful stewards of God’s gift through service and sharing.

May Jesus bless and guide you, may his light shine upon you and give you peace through the intercession of Blessed Ivan Merz!

We love and pray for all of you!

From the Philippines,
Frater DAVE CEASAR F. DELA CRUZ, CCS
Director and Moderator of the Brothers
Confraternity of Catholic Saints and
Vice Postulator
Cause for Canonization of Blessed Ivan Merz