Pučišća na Braču: BL. IVAN MERZ NADAHNJIVAO UZORNOG SVEĆENIKA FRANU KRSTINIĆA – STAKNUO NADBISKUP

     Program sjećanja na toga pučiškoga župnika započeo je svečanim
misnim slavljem koje je u župnoj crkvi predvodio glavni tajnik Sinode
biskupa u Rimu nadbiskup Nikola Eterović zajedno s tamošnjim župnikom
Tončijem Kusanovićem i Ivicom Eterovićem. Osvrnuvši se na život sv.
Stjepana, đakona i mučenika, nadbiskup Eterović podsjetio je da je
Stjepanova služba bila karitativna, te da je kao đakon posluživao ljude
u njihovim temeljnim potrebama. Isus Krist je svojim rođenjem donio u
svijet nova načela u međuljudskim odnosima, a riječ je o logici ljubavi
koja će u Crkvi ostati trajnim znakom brige za potrebne i siromašne.
Sveti Stjepan je u svojoj osobi doživio Božić, radost koja dolazi kroz
poteškoće i mučeništvo, a koju mu nitko ne može oduzeti jer je živio s
Bogom, istaknuo je nadbiskup. Podsjetio je da je Stjepan bio popularan
od prvih kršćanskih vremena, on je znak kršćanskoga djelovanja, onaj
koji se natjecao u konkretnoj ljubavi. Osvrnuvši se na današnje
vrijeme, nadbiskup Eterović upozorio je da je kršćanstvo u cijeloj
povijesti obilježeno mučeništvom i da svake godine u svijetu biva
ubijeno desetak svećenika i redovnica. Podsjetio je da i danas u nekim
muslimanskim zemljama kršćani slave euharistiju u obiteljskim kućama iz
straha od progona i mučenja. Nadbiskup Eterović je nadalje upozorio da
danas u zemljama tzv. demokratskoga zapada prevladava drugačija vrsta
mučeništva, a radi se o zatiranju određenih kršćanskih vrednota i
izrugivanju kršćana. Sveti Stjepan nam je primjer i poticaj na život
ispunjen Božjim Duhom, poziv na mudrost i spremnost obrazložiti svima
razlog naše vjere, zaključio je nadbiskup. Na prigodnoj akademiji
župnik Kusanović istaknuo je kako je mons. Krstinić ugradio svoje
svećeništvo u župu i mjesto u kojemu je djelovao od 1924. do 1956. u
različitim okolnostima te da je spomen na njega obveza i današnjim
vjernicima na život s Bogom. Život
i djelo mons. Krstinića predstavio je ukratko Ivica Eterović, svećenik
iz Pučišća, koji je priredio i objavio brošuru o životu i radu toga
pučiškoga župnika. Podsjetio je da je župa Pučišća u svojoj 440
godišnjoj povijesti imala 23 vrijedna župnika i mnogo kapelana koji su
dali posebno obilježje svome mjestu. Između plejade tih vrsnih župnika
isticao se svijetli lik Frane Krstinića iz Vrboske na Hvaru koji je bio
vrijedni pastoralni radnik i zagovornik Katoličke akcije, pokreta za
obnovom u vjeri. Prema njegovim riječima, mons. Krstinić je u župi
formirao staleška društva kako bi preko njih pokrenuo obnovu vjerskoga
života u cijelome mjestu. Osnovao je društvo djece – Mladi junaci,
Djevojačko društvo, Društvo muževa i žena, Društvo trećoredaca,
Misijsko društvo, čije je članove pozivao da uzornim moralnim životom i
čestim primanjem sakramenata usmjeruju društvo prema svome cilju i
duhovnomu napretku. Utemeljio je, nadalje, i društvo Domagoj u kojemu
su bili učlanjeni pučiški mladići koje je posvetio sv. Tereziji od
Djeteta Isusa. Uz dopuštenje biskupskoga ordinarijata i blagoslov pape
Pija XI. počeo je graditi Dom katoličke akcije koji je, prema riječima
vlč. Eterovića, postao drugi dom vjernika otvoren cijeli dan, ustvari
kuća kulture toga mjesta. Mons. Krstinić se, istaknuo je predavač,
posebno brinuo i za duhovna zvanja, tako da je za svojega života u
sjemenište poslao oko trideset mladića, od kojih je jedanaest postalo
svećenicima, te nekoliko djevojaka u samostan. U župu je 1929. doveo
dominikanke koje su živjele u kući obitelji Lode, gdje su u prizemlju
otvorile Dječji vrtić. Zaslužni se pučiški župnik, podsjetio je vlč.
Eterović, brinuo i za ekonomsko i gospodarsko stanje cijeloga
pučanstva, pomogavši osnivanje Uljarske zadruge (1909), a bio je glavni
inicijator i suosnivač Potrošačke zadruge. Podsjetio je da je župnik
Krstinić živio u teškim vremenima obilježenima siromaštvom i ratom. Na
kraju programa, uime Općinskoga vijeća božićnu čestitku uputio je
predsjednik toga vijeća dr. Tihomir Eterović, podržavši ujedno
prijedlog o skorome podizanju spomen ploče župniku Krstiniću. Nadbiskup
Eterović je u prigodnoj riječi istaknuo da je pučiška župa najbolji
primjer na koji se način konkretno primjenjuju smjernice i odredbe koje
Pape upućuju vjernicima. Podsjetio je da je blaženi Ivan Merz, na
kojemu se nadahnjivao taj zaslužni župnik, nadahnuće i za naše hrvatsko
područje

kroz različite organizacije i načela života i djelovanja.
Mons. Krstinić je svijetli primjer čija duhovna baština i danas traje
te obvezuje sve nas da je obogatimo novim sadržajima i novim
naraštajima prenosimo nadu koja je jača od svakoga zla, istaknuo je na
kraju nadbiskup Eterović. U glazbenome programu nastupili su Mješoviti
župni zbor i Dječji zbor pod ravnanjem s. Danijele Mihić te Puhački
sastav Brassčuta pod vodstvom Nikše Kačića i Prošpera Kuzmanića.  (IKA)