Rijeka: PRVA OD KATEDRALA U HRVATSKOJ POSTAVILA VITRAJ BL. IVANA MERZA

Ovo je još jedna javna potvrda da je bl. Ivan Merz uzor štovanja Euharistije kao što mu je to i Papa Benedikt XVI. priznao u svojoj pobudnici Sacramentum Caritatis uvrstivši ga među 18 najvećih svetaca Katoličke Crkve i predstavivši ga zajedno s njima kao uzor euharistijske pobožnosti.

    rijecka_katedrala-vitraj_bl.merza-unutrasnjost_kapele.jpg
   Unutrašnjosti kapele Presv. Sakramenta u Riječkoj katedrali
gdje je postavljen vitraj bl. Ivana Merza.

 rijecka_katedrala-7.jpg     rijecka_katedrala-2.jpg