Rijeka-Sušak: IZRAАENI GRBOVI KLUBA I SKAUTSKOG ODREDA “BL. IVAN MERZ”

U
pozadini grba Kluba vidi se pleter koji je u grbu Sušačke gimnazije,
potom križ i potpuno uočljiva slika bl. Ivana. Grb Kluba ima plavi
obrub a grb skautskog odreda ima zeleni obrub da se naglasi veza
skautizma s prirodom.U skautskom grbu umjesto pletera jest kompas iza
lika bl. Ivana. Željelo se naglasiti da primjer i djelo Blaženika
pokazuje pravi smjer mladima na životnom putu.