Rim: NA GREGORIJANI O BL. I. MERZU

merz-gregoriana-2.jpgU organiziranju ovih predavanja sudjeluje Međunarodni Forum Katoličke Akcije (FIAC),  Talijanska Katolička Akcija, (ACI), Zajednice kršćanskog života (CVX) i Zaklada „Katolička Akcija – škola svetosti Pape Pija XI.“  a sve je pod pokroviteljstvom Papinskog vijeća za laike. Predavanje o bl. Merzu održat će predavači Armando Matteo i Chiara Finocchietti. Predavanja su otvorenog tipa pa će na njima osim studenata Gregorijane moći sudjelovati voditelji organizacija Katoličke Akcije, članovi udruga i pokreta, te svećenici i zainteresirani laici.