Rim: SVJETOVNI INSTITUTI S PAPOM U RIMU

„Neka vaš život u svijetu bude znak vašega života u Kristu“ – bile su
riječi pape Benedikta XVI. koje je upravio vjernicima, članovima
svjetovnih instituta, koje je primio u audijenciju 3. veljače 2007. u
prigodi Međunarodnoga simpozija povodom 60. obljetnice apostolske
konstitucije Pija XII., ‘Provida Mater Ecclesia’. Sveti je Otac
istaknuo da su svjetovni instituti jedan od bezbrojnih darova kojima
Duh Sveti prati hod Crkve.
Neka mjesto vašega apostolata bude sve ljudsko, a ne samo unutar
kršćanske zajednice – napomenuo je Sveti Otac, te pozvao članove
svjetovnih instituta da naviještaju Evanđelje u građanskoj zajednici
gdje se odnosi ostvaruju u traženju općega dobra, u dijalogu sa svima,
pozvani svjedočiti kršćansku antropologiju koja sadrži prijedlog za
smisao u društvu koje je, zbog višekulturnoga i višereligijskoga
ozračja koje ga obilježava, dezorijentirano i zbunjeno. Ova
je apostolska konstitucija bila polazna točka na putu prema označavanju
novoga oblika posvećivanja – vjernika laika i dijecezanskih svećenika,
pozvanih na radikalno življenje svjetovnosti u koju su uronjeni – kazao
je Sveti Otac te potaknuo nazočne da uvijek budu oduševljeni
donositelji, u Isusu Kristu, smisla svijeta i povijesti. Vaš se zanos
rađa iz otkrića Kristove ljepote, njegove jedinstvene ljubavi, susreta,
te liječenja, uveseljavanja i okrjepljivanja života. Tu ljepotu žele
slaviti vaši životi, kako bi vaš život u svijetu bio znak vašega života
u Kristu. Djelo spasenja nije se ispunilo u suprotstavljanju, već
unutar i kroz povijest ljudi – kazao je nadalje Sveti Otac. Sâm se
otkupiteljski čin zbio u kontekstu vremena i povijesti, i obilježio se
kao poslušnost Božjemu nacrtu, upisanome u djelu proizišlome iz
Njegovih ruku. Papa je potom podsjetio kako je dio svjetovnoga poslanja
i obveza izgradnje društva koje priznaje, u različitim sredinama,
dostojanstvo osobe i neosporne vrednote za njegovo potpuno ostvarenje.
Svaka stvarnost u kojoj živi kršćanin, njegov posao i njegovi konkretni
interesi, iako zadržavaju svoju važnost, svoj krajnji cilj pronalaze u
istoj svrsi zbog koje je Božji Sin ušao u svijet. Osjećajte se stoga
pozvani od svake boli, svake nepravde, kao i svakoga traženja istine,
ljepote i dobrote; ne zbog toga što biste imali rješenje za sve
probleme, već zbog toga što svaka prilika u kojoj čovjek živi i umire,
za vas je prigoda za svjedočenje Božjega spasenjskog djelovanja. Oblikovanje
vlastita života prema Kristu zahtijeva zalaganje i konkretne geste –
primijetio je nadalje Sveti Otac te dodao kako članovi svjetovnih
instituta žive u uobičajenim uvjetima u svijetu, te su stoga pozvani
raspoznati, u svjetlu Evanđelja, znakove vremena. Upravo otuda
proizlazi postojana aktualnost vaše karizme, jer do toga raspoznavanja
ne treba doći izvan stvarnosti, nego unutar, kroz potpuno obuhvaćanje.
„Susret s Kristom zahtijeva žuran susret s bilo kime, jer se Bog
ostvaruje samo u zajedništvu, i čovjek će samo u zajedništvu pronaći
svoju puninu“ – kazao je Sveti Otac te zaključio – „Crkva treba i vas
kako bi njezino poslanje bilo potpuno“.