Sarajevo: MOLITVA ZA KANONIZACIJU BL. I. MERZA

Od mjeseca rujna 2018. sarajevska župa sv. Ignacija Lojolskog na Grbavici u kojoj se upravo dovršava nova crkva, započinje s mjesečnim duhovnim događanjima. Župnik p. Krešimir Djaković, isusovac, poziva svećenike, redovnike, redovnice i vjernike grada Sarajeva da zajednički mole za proglašenje svetim i blaženim naših kandidata za oltar: blaženog Ivana Merza, časnog sluge Božjega Petra Barbarića i misionara sluge Božjega p. Ante Gabrića.


Na slici: pater Krešimir Djaković, isusovac, župnik župe sv. Ignacija u Sarajevu

Svakog 10. dana u mjesecu u crkvi sv. Ignacija častit će se blaženi Ivan Merz, svakog 15. dana u mjesecu časni sluga Božji Petar Barbarić, a svakog 20. dana u mjesecu sluga Božji p. Ante Gabrić. Ovi dani u mjesecu izabrani su prema danima kada su oni završili svoj zemaljski život i ušli u blaženu vječnost: bl. Ivan Merz 10. svibnja 1928., č. sl. B. Petar Barbarić 15. travnja 1897., sl. B. o. Ante Gabrić 20. listopada 1988.

Prije Svetih misa molit će se krunicu za što skorije proglašenje blaženim/svetim ovih kandidata za oltar, a pod Misama bit će i prigodna propovijed.

Svakog 24. u mjesecu častit će se također i Gospa od Puta, koja se inače slavi u isusovačkom redu 24. svibnja. Prije svete mise molit će se krunica na nakanu „da nas naša nebeska majka prati svojim zagovorom na svim našim životnim putovima“, a pod svetom misom bit će i prigodna propovijed.


Sv. Ignacije Lojolski, utemeljitelj isusovačkoga reda