SLATINA: PROSLAVA BLAGDANA BL. IVANA MERZA I BLAGOSLOV GRADILIÅ TA NOVE CRKVE

     Župnik Nikola Jušić pozdravio je biskupa i okupljene vjernike. Spomenuo je da je prije deset godina, 22. lipnja 2003., na sam dan proglašenja blaženim Ivana Merza, biskup škvorčević potpisao dekret o utemeljenju njegove župe u Slatini te je biskupu zahvalio za taj čin i nadu da će mlada župa uskoro dobiti svoju crkvu.
     Biskup je u uvodnoj riječi istaknuo kako mu je drago što na 85. obljetnicu prijelaza Ivana Merza s ovoga svijeta k Ocu, desetu obljetnicu njegova proglašenja blaženim i osnutka njegove župe u Slatini može blagosloviti gradilište na kojem će započeti izgradnja crkve, kako bi vjernici iz tijesne gradske dvorane mogli prijeći u prikladan liturgijski prostor. Spomenuo je kako je svjestan teškoga gospodarskog trenutka u Hrvatskoj i samoj Slatini te dodao da je upravo u takvim vremenima potrebno pomoći hrvatskom čovjeku da bude duhovno snažniji i može nositi nagomilane terete, biti pokretač novih društvenih odnosa i da tome treba služiti i nova župna crkva. Blagoslovljenom vodom poškropio je vjernike i podsjetio da su u krštenju pridruženi Isusovoj žrtvi ljubavi i uskrsnoj pobjedi te ugrađeni u živi organizam njegove Crkve čiju pripadnost žive u svojoj župi i biskupiji. Potom je biskup blagoslovio i gradilište buduće nove crkve bl. Ivana Merza.
     U homiliji biskup je podsjetio na trenutačno stanje u Hrvatskoj, na određeni grč koji je zahvatio njezino stanovništvo zbog svega što se zbiva na gospodarskoj i široj društvenoj razini te istaknuo važnost da se na svim razinama učini ono što pridonosi rješavanju nagomilanih problema. Kazao je da pri tom valja imati na umu kako nije dovoljno nastojati činiti tek nešto na izvanjskoj razini, nego obnoviti svijest o mogućnostima koje su povezane s promijenjenim i duhovno izgrađenim čovjekom.
      Prikazao je život Ivana Merza kao intelektualno traganje za smislom vlastitog postojanja i kako ga je napose iskustvo zla, mržnje, ljudskih sukoba i ubijanja u I. svjetskom ratu dovelo do Isusa Krista kao pobjednika nad svim ljudskim nemoćima, istinskog odgovora za to stanje te je sa sv. Pavlom smatrao Isusov križ jedinim dobitkom a sve drugo držao gubitkom i cijelim bićem prionuo uz njega. Biskup je postavio nazočnim vjernicima pitanje o pravom ljudskom dobitku u sadašnjem hrvatskom trenutku te kazao da trinaeststoljetno iskustvo našega naroda uči kako je najteže gubitništvo udaljenost od Boga, jer na kraju svega za vječnost ostaje samo ono što je on u nama izgradio. Dodao je da su Hrvatskoj nadasve potrebni sveti ljudi, oni u kojima Bog izgrađuje istinski život, koje Isus Krist oblikuje na mjeru svoje ljubavi jače od smrti. Ohrabrio je Slatinčane da budu njegovi i da se ne boje nikakvih poteškoća jer se s njime pobjeđuje na razini naše najdublje egzistencijalne ugroženosti. Povjerio ih je molitvi i zagovoru bl. Ivana Merza da ih on upravlja na Isusov put kojim se sigurno stiže k cilju.
Na kraju slavlja molilo se za dar vjere a biskup je izrazio uvjerenje da će ljubav slatinskih vjernika znati u svoja nastojanja uključiti i izgradnju nove crkve te im je poželio Božji blagoslov.