Slatina: PRVA ŽUPA POSVEĆENA BL. IVANU MERZU PROSLAVILA BLAGDAN SVOGA ZAŠTITNIKA


U novoj župnoj crkvi bl. Ivana Merza u Slatini svečanim misnim slavljima proslavljen je u četvrtak, 10. svibnja blagdan bl. Ivana Merza, naslovnika i zaštitnika župe.
U koncelebraciji svih svećenika Slatinskog dekanata središnje misno slavlje u 11 sati predvodio je pater dr. Božidar Nagy, postulator kauze bl. Ivana Merza za njegovo proglašenje svetim. Osim proslave blagdana bl. Ivana Merza, ovim je misnim slavljem obilježeno i 90 godina od Blaženikove smrti. I tada, 10. svibnja 1928. godine, bio je četvrtak, dan povezan s euharistijom koju je Merz na poseban način slavio. Na tu je obljetnicu podsjetio postulator u nadahnutoj propovijedi održanoj točno u vrijeme kad je toga dana prije 90 godina, u 11.30 sati, zvono zagrebačke katedrale oglasilo smrt dr. Ivana Merza. Prvi put u dugoj povijesti zagrebačke katedrale dogodilo se da je zvono zazvonilo kad je preminuo jedan mladi laik! Već je to bio prvi znak kako je tadašnja domovinska Crkva visoko cijenila svetost toga mladoga laika.

U svojoj propovjedi pater Božidar objasnio je koje su bile poruke koje je Bog uputio preko Ivana Merza našem vremenu, a koje su odražavale njegove herojske vrline zbog kojih je i uzdignut na čast oltara kao Blaženik. To je veoma točno i vizualno prikazano na službenoj slici beatifikacije koju je naslikao akad. slikar Anto Mamuša, a koja se nalazi i u ovoj crkvi iznad glavnog oltara. U prvom redu bl. Merz je kao laik pokazao da je moguće živjeti u svijetu, imati svjetovno zanimanje (profesor stranih jezika na srednjoj školi) i postati svetac. Spojio je svjetovnost i svetost.

Druga poruka: S knjigom u ruci na slici bl. Merz poručuje da je moguće biti vrhunski intelektualac, sa sveučilišnom naobrazbom i doktoratom iz svoje struke i biti duboko pobožan do svetosti; spojio je vjeru i znanost i pokazao je da i te dvije stvari mogu i trebaju ići zajedno. Treća poruka: tornjevi katedrala (Banja Luka, Zagreb, Rim) podsjećaju da je bl. Merz postigao svetost jer je usko bio povezan sa Crkvom – njenim biskupima i Papom, njenom liturgijom i njezinim Učiteljstvom. Nazvali su ga „stupom Crkve u hrvatskom narodu“. Četvrta poruka: Duh Sveti u liku goluba (na slici uz glavu Blaženika) nadahnjivao je bl. Ivana i posvećivao ga i od njega učinio hrabrog svjedoka Evanđelja i Kristova apostola u odgoju mladeži. I na kraju kao peta poruka jest Euharistija i duboka pobožnost bl. Ivana prema ovom sakramentu Kristove ljubavi na slici prikazana u liku hostije. Ta je uloga Euharistije u životu bl. Merza bila tako velika da ju je prepoznao i Papa Benedikt XVI. koji je bl. Merza uvrstio u svome dokumentu „Sacramentum Caritatis“, 2007. u br. 94. među 18 najvećih svetaca Katoličke Crkve koji su se istaknuli u štovanju Euharistije.

Na proslavi zaštitnika ove mlade župe župnik vlč. Nikol Jušić naglasio je kako ovom prigodom slavimo i pet godina otkako je požeški biskup mons. Antun Škvorčević 10. svibnja 2013. godine blagoslovio gradilište buduće župne crkve u kojoj se sada nalazimo. Na kraju mise predvoditelj euharistijskog slavlja pater Božidar, u pratnji domaćeg župnika vlč. Nikole Jušića, pronio je relikvije bl. Ivana Merza po crkvi blagoslivljajući njima nazočne vjernika.

Treba naglasiti i ovu činjenicu: nakon što je blagoslovljeno gradilište buduće crkve, vjernici župe pod vodstvom svoga župnika vlč. Jušića svaki mjesec uoči 10., dana njegove smrti u mjesecu, tj. od 1. do 9. molili su devetnicu bl. Ivanu za sretnu izgradnju crkve. I molitva je bila nagrađena što župnik smatra pravim čudom bl. Ivana Merza.

Župa bl. Ivana Merza u Slatini prva je u Hrvatskoj i u svijetu stavljena pod zaštitu toga hrvatskog blaženika: bilo je to na dan kad ga je papa Ivan Pavao II. proglasio blaženim prigodom posjeta Banjoj Luci, 22. lipnja 2003. godine. Naime, istoga dana navečer, po povratku iz Banja Luke sa slavlja beatifikacije požeški biskup mons. Antun Škvorčević potpisao je dekret o osnutku nove župe u Slatini pod zaštitom blaženog Ivana Merza.

Na kraju je postulator, predvoditelj ovogodišnjega slavlja zaštitnika župe naglasio da su objavljena Blaženikova Sabrana djela u 6 svezaka (svaki svezak po 500 stranica). Preporučio je župljanima da čitaju njegove tekstove i njegove misli jer će tek kroz čitanje onoga što nam je taj mladi sveti laik ostavio u baštinu upoznati njegovu duhovnu veličinu.
Petar Žarković
fotografije: Robert Turkalj