Slunj, 1. XII. 2009.: DUHOVNA OBNOVA U VOJNOJ KAPELANIJI “BL. I. MERZ”
slunj-2.jpg Duhovnu je obnovu organizirao g. Jurica He肦imovi肦,
voditelj kapelanije,  a vodio ju je o. Boč¹č¾idar
Nagy, postulator bl. Ivana Merza. Obnova je zapo肨ela najprije s predavanjem o bl. Merzu koje
je bilo popra肦eno projekcijama iz njegova č¹č¾ivota o djelovanja. Govore肦i o hrvatskome
blač¹č¾eniku Ivanu Merzu, postulator ga je istaknuo kao uzor koji mogu slijediti i
vojnici jer je Merz upravo u vojsci u Prvome svjetskom ratu doč¹č¾ivio duboko obra肦enje
Bogu. „U njegovu kratkom č¹č¾ivotu Bog se proslavio, a on je kao intelektualac
asketskog č¹č¾ivota bio prisutan u svom vremenu kao Isusov svjedok i angač¹č¾irani vjernik“,
istaknuo je postulator. „Blač¹č¾eni Ivan Merz, zaštitnik vaše vojne kapelanije
moč¹č¾e vam biti uzor i kao laik, i kao vojnik i kao 肨asnik koji je ostvario prave
kršč‚¦anske vrijednosti u svom kratkom č¹č¾ivotu, a koje su ga dovele na oltar kao
blač¹č¾enika Katoli肨ke crkve“ istaknuo je o. Boč¹č¾idar.

slunj-3.jpg Nakon predavanja bila je mogu肦nost za sv. ispovijed i
potom je slijedila sveta misa koju su koncelebrirali gospi肦ki č¹č¾upnik, dekan i
vojni kapelan Antun Luketi肦 te vl肨. Antonio Čutura, č¹č¾upnik Cvitovi肦a i Vaganca. Na duhovnoj
obnovi bio je nazocan i slunjski č¹č¾upnik i dekan mons. Mile Peci肦. Mlada
petero肨lana vokalno-instrumentalna skupina „Angelus“ iz Gospi肦a svojim  je lijepim i glasnim pjevanjem obogatila ovu
duhovnu obnovu.

slunj-4.jpg Na kraju Svete Mise i duhovne obnove bilo je 肨ašč‚¦enje
relikvija bl. Ivana Merza. Predvoditelj obnove o. Boč¹č¾idar je nazo肨nima podijelio blagoslov s
relikvijarom Blač¹č¾enog Ivana Merza. Nakon toga su svi nazo肨ni mogli i dotaknuti relikvijar te
zazvati  pomo肦 svoga blač¹č¾enika.

 
Pokraj oltara vjernici Vojne kapelanije imali su
prilike vidjeti sliku blač¹č¾enog Ivana Merza iz vojni肨kih dana koju je ovoga
ljeta naslikao u Hagu hrvatski general Ante Gotovina.

Prije odlaska postulator o. Boč¹č¾idar je obišao u Vojnom poligonu mjesto gdje su ve肦 postavljeni temelji
za budu肦u kapelicu koja je određena da bude posve肦ena bl. Ivanu Merzu. Na kraju
je postulator posjetio ured vojnog kapelana u kojem se nalazi kip Blač¹č¾enoga Ivana
Merza, koji je za ovu Vojnu kapelaniju njemu posve肦enu izradila u drvetu umjetnica Marija Rizi肦
iz Orubice.

slunj-6.jpgslunj-9.jpgslunj-znak.jpgslunj-7.jpg