Split: LICENCIJATSKI RAD O BL. I. MERZU – NJEGOVA POLITIČKA MISAO

U utorak, 21. prosinca 2021., Ana Peroš, apsolventica na poslijediplomskom doktorskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura KBF-a u Splitu, obranila je licencijatski rad iz humanističkog područja, polje teologije, na temu “Uloga katoličke vjere u društveno-političkom zauzimanju u misli Ivana Merza”.  Rad je obranjen pred Povjerenstvom za obranu licencijatskoga rada i provođenje licencijatskoga ispita u sastavu: prof. dr. Josip Mužić, predsjednik; doc. dr. sc. Ivan Macut, mentor i član; prof. dr. sc. Anđelko Domazet, član.

Kao predmet svoga istraživanja Ana Peroš označila je neistraženi opus hrvatskog blaženika Ivana Merza (1896.-1928.) o političkom angažmanu vjernika iz perspektive katoličke vjere. Svrha je rada pokazati društveno-političku relevantnost katoličke vjere na primjeru Merzova programa i djelovanja.

Rad je podijeljen na tri poglavlja u kojima se predstavlja osoba i život Ivana Merza, sintetički analizira njegov opus, ocrtava kontekstualni prikaz vremena i okolnosti u kojima je djelovao s naglaskom na utjecaj političkih i nacionalnih prilika na crkveno područje. U drugome poglavlju posebnu se pozornost pridaje Katoličkoj akciji i njezinim neistraženim vidovima, poput učiteljskog utjecaja trojice papa u njezinom formiranju i oblikovanju te njezinoj svrsi da bude praktično rješenje socijalnog pitanja na kršćanskim načelima, Usto se naglašava njezino franjevačko obilježje kao idealan oblik ostvarivanja evanđeoskih ideala u društvenome području. Nadalje se donosi prikaz katoličkih organizacija u spisima Ivana Merza i njihova narav. Istaknuta je Merzova uloga u propagiranju i ispravnom usmjeravanju katoličkog laikata u kontekstu isticanja važnosti episkopata i rimske orijentacije, u katoličkome djelovanju, koje se prenosi i u političko djelovanje.

Treće poglavlje obrađuje društveno-političku misao Ivana Merza s obzirom na njezin kontekst i temeljne oznake te se izdvajaju tri političke teme na temelju njegovih djela političke tematike: vlast i poslušnost, katolicizam i nacionalizam te internacionalizam. Poseban naglasak dan je na prikaz njegovog posthumno objavljenog djela Načela političkog djelovanja katolika iz 1925., koji je zamišljen kao priručnik za društvene djelatnike te koji donosi univerzalni pregled političke tematike iz katoličke perspektive.

Na kraju obrane rada Povjerenstvo je čestitalo kandidatici na uspješno obranjenom radu te je istaknut potencijal za nastavak istraživanja Merzove društveno-političke misli, kao i drugi neistraženi vidovi u kojima se ocrtava njegov općenit i nacionalni doprinos društvenom i kulturnom području.