Split: PREDAVANJE „MERZOVI IDEALI DANAS“

U okviru redovnoga susreta zajednice „Sveti Ivan od Križa“ na splitskom Kamenu održano je, u ponedjeljak 30. prosinca, predavanje na temu „Merzovi ideali danas?“. Predavanje je održao magistar katehetike Slavko Blažić čiji je diplomski rad nosio naslov „Katolički odgoj Ivana Merza“.

Uvodni dio predavanja podijeljen je na tri dijela. U prvom dijelu kroz teološko-pedagoški pristup prikazan je životni put Ivana Merza od osnovne škole do završetka gimnazije. Kroz drugi dio uvoda opisano je Ivanovo nadahnuće za djelovanje laika u Crkvi. Posebno je istaknuto kako se blaženi Merz zalaže za liturgijsku obnovu u Hrvatskoj, šireći ljubav i odanost prema Papi i Crkvi. U trećem dijelu opisana je katolička pedagogija Ivana Merza koja je podijeljena na njegov duhovni i tjelesni odgoj. Posebno je naglašeno kako Ivan veliku važnost daje borbi protiv grijeha, dijeleći ih u tri kategorije: oholost duha, požuda tijela i požuda očiju. Zatim je istaknuto kako je u Ivanovom nauku tijelo stožer spasenja jer se preko njega čine kršćanska djela ljubavi i služenja.

Kroz središnji dio predavač je obradio pojedine teme i ideje iz Ivanova života stavljajući ih u kontekst suvremenog svijeta. Osvrćući se na Ivanovo životno geslo „Žrtva-euharistija- apostolat“, ustvrdio je kako u Merzovoj perspektivi kršćanstvo nije oslobađanje od križa, nego žrtva koja se očituje u bezuvjetnoj ljubavi prema svakom čovjeku – patniku. „Euharistija je za Ivana vrhunac kršćanskog življenja i izvor je njegove svetosti. I suvremenim kršćanima bi ona trebala biti važnija od bilo kojeg drugog oblika pobožnosti. Kako bi euharistija ponovno dobila središnje mjesto u kršćanskoj duhovnosti potrebno je razvijati svijest o prisutnosti Kristova Tijela i Krvi pod prilikama euharistijskog kruha i vina.  Nema većeg događaja na svijetu od euharistije jer nam se u njoj naš Spasitelj dariva, dolazi nam u susret i želi nam pružati snagu za snažno kršćansko svjedočenje“, nastavio je. Dodao je i kako nas Ivanov apostolat usmjerava prema svetosti u svakodnevnom životu i poslu koji obavljamo.

Predavač je zatim govorio o Ivanovoj poslušnosti Crkvi, naglasivši kako suvremene crkvene zajednice iz njegova učenja trebaju crpiti poniznost u odnosu prema hijerarhijskom uređenju, poštujući pri tome odluke mjesnih biskupa i župnika. Govoreći o vrijednostima koje Merz daruje „Hrvatskom orlovskom savezu“, rekao je kako osim tjelovježbe Ivan potiče i post, redovitu molitvu te pričest. Slavko je pojasnio i kako dr. Božidar Nagy, SJ – postulator kauze za kanonizaciju bl. Ivana Merza najsažetije dočarava ono novo i originalno što je Ivan unio u Orlovstvo:

„1. Merz je dao Orlovstvu jaku vjersko-katoličku i odgojnu dimenziju. Nije to bila samo gimnastička organizacija katoličke mladeži nego je upravo Merzovim nastojanjem uz tjelovježbu Orlovstvo provodilo odgojni rad u katoličkom duhu.
2.Unio je u Orlovstvo, a preko njega u našu katoličku javnost uz ne male teškoće i protivljenja, Katoličku Akciju koju je pokrenuo papa Pio XI. Kao suradnju laika u hijerarhijskom apostolatu Crkve.
3.Usmjerio je članstvo organizacije prema snažnom liturgijskom i sakramentalnom, napose euharistijskom životu. Zaslugom Merza u Orlovstvu je uvedeno pravilo da članovi pokreta trebaju jednom mjesečno ići na sv. Ispovijed i sv. Pričest.
4.Merz je unio najprije u Orlovstvo, a onda preko njega i u cijelu našu katoličku javnost jaku rimsku i papinsku orijentaciju kroz proučavanje papinskih i crkvenih dokumenata, a onda promicanjem vjernosti i odanosti Kristovu Namjesniku i crkvenoj hijerarhiji.
5. Od članova organizacije želio je učiniti apostole koji pomažu crkvenim pastirima u širenju Kristova Kraljevstva“. (Božidar NAGY, Ivan Merz i Hrvatski Orlovski savez, u: Hrvatski katolički pokret, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001., priredio Zlatko Matijević, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2002., str. 664.)

Osvrćući se na položaj žene u suvremenom svijetu, Slavko je istaknuo kako Marica Stanković blaženog Merza naziva „Vitezom ženske časti“. „Potrebni su nam i danas vitezovi koji će brinuti za dostojanstvo žene. Nažalost, radikalni feminizam je u potpunosti degradirao ženu svodeći je na razinu predmeta“, konstatirao je.

Zaključujući, predavač je kazao kako je „Merz uzor i ideal svetačkog života za svakog suvremenog kršćanina“.

Slavko Blažić

Cijelo predavanje u trajanju od 50 minuta možete poslušati na Youtube na ovome linku:

https://www.youtube.com/watch?v=d8wFMplW3Ik&t=1742s