A K T U A L N O

 

 

Beatifikacija Ivana Merza 22.6.2003.

BiH - Banja Luka nakon Papinog posjeta i beatifikacije Ivana Merza

Papa u Bosni i Hercegovini - službena stranica BiH o Papinom posjetu

Poslanica Biskupa BiH za beatifikaciju I.Merza:"Blaženi čista srca!"

Dekret o herojskim krepostima Ivana Merza proglašen u Vatikanu 5.VII.2002.

Dekret o čudesnom ozdravljenju Anice Ercegović proglašen u Vatikanu 20.XII.2002.

Proslava Dana Ivana Merza u Zagrebu  10.V.2003. - Kardinal Vinko Puljić

Duhovna  poruka  Ivana Merza