Papin pohod u Banju Luku pratilo je više od 700 novinara