Kao i vjernici, osobito su radosno Papu pozdravljale časne sestre