Na misi na Petrićevcu bili su nazočni predstavnici

 Islamske i Židovske zajednice