Papa u krupnom planu.

U pozadini se vidi postulator o.Božidar Nagy