DR. DRAGUTIN KNIEWALD

profesor na katoličkom bogoslovskom fakultetu u Zagrebu

1889. – 1979.

 

1.   Dr. Božidar Nagy, D.I.: KRATKA BIOGRAFIJA DR. D. KNIEWALDA

 

2.  Vlč. Anto Pavlović: D. KNIEWALD - OTAC LITURGIJSKE OBNOVE U HRVATSKOJ

 

3.   Dr. Antun Ivandija: ZA SAV RAD ZA CRKVU I NAROD – HVALA!

Oproštajni govor na pogrebu dr. D. Kniewlada