KARDINAL  FRANJO  KUHARIĆ

O  ČASNOM SLUZI BOŽJEMU

IVANU  MERZU

 

 

Najviše govora i izjava o Časnom sluzi Božjem Ivanu Merzu od svih hrvatskih crkvenih pastira izrekao je zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. Bilo je to u raznim prigodama, napose na euharistijskim slavljima prigodom obilježavanja obljetnica njegove smrti. Kad ih čitamo možemo uočiti da je kardinal Kuharić visoko cijenio Ivana Merza i da ga je smatrao stvarno svetim čovjekom i dostojnim oltara. Premda Ivan Merz još nije bio proglašen blaženim ni svetim kad je Kardinal pisao ove govore, oni se, međutim, pod određenim vidom mogu smatrati već u izvjesnom njegovom osobnom «kanonizacijom» Ivana Merza.

 

 

1973.

 

Ivan Merz - dosljedan ostvaritelj Riječi Božje

 i putokaz suvremenom naraštaju

Dopis nadbiskupa Franje Kuharića

uredniku Glasila Postulature "Ivan Merz"

 

Prigodom izlaska iz tiska prvog broja časopisa "Glasilo Postulature Ivan Merz" u svibnju 1973.g. zagrebački nadbiskup  Msgr. Franjo Kuharić  uputio je uredniku Glasila  o.Božidaru Nagyu pismo ovoga sadržaja:

 

         "Velečasni oče!  Primio sam 1. broj Glasila Postulature IVAN MERZ,  pa vam iskreno zahvaljujem. Uvjeren sam da će to glasilo poslužiti da se u javnosti što bolje uoči stvarnost i značenje Sluge Božjega Ivana Merza.

To je čovjek našega vremena, intelektualac, suočen s mnogostrukim strujama suvremene misli, a ipak dosljedan ostvaritelj riječi Božje u svom životu,  cjeloviti kršćanin, čovjek Crkve i apostol. Takva jedna cjelovita ličnost usidrena u istini  i zaljubljena  u apsolutnu Božju stvarnost i vječni smisao čovjeka  može poslužiti kao putokaz suvremenom naraštaju,  suočenom s tolikom tjeskobama,  krizama i sumnjama.

           Bog je apsolutna sigurnost. Isus Krist je najčistije svjetlo i tko za njim ide ne luta u tminama. Za njega se svjedoči sigurnošću vjere i dosljednošću života. Tu je Sluga Božji primjer! Primjer je i odanosti Petrovom nasljedniku  koji svojim autoritetom naučavanja čuva slobodu od lutanja držeći je na putovima istine.

Sluga je Božji svoju pripravu na žrtvu hranio Euharistijom i zato je  bio neprestano u apostolskom pokretu, jer takva ljubav nikada ne može  biti ravnodušna  kad se radi o spasenju ljudske braće. Vašem radu želim blagoslov Božji s iskrenim pozdravom.

                                                                       +Franjo Kuharić

                                                                                              nadbiskup zagrebački

 

(Glasilo Postulature - IVAN MERZ, God. I., br. 2, rujan 1973., str. 3)