2002. g.

 

Proces za beatifikaciju Ivana Merza u Vatikanu bliži se kraju

Beatifikacija Ivana Merza predviđena je za proljeće 2003. g.

 

 

Nakon što su u proljeće 2001. g. na poticaj Postulature za beatifikaciju Ivana Merza hrvatski biskupi uputili Svetom Ocu molbu da što prije proglasi Ivana Merza blaženim, u proljeće 2002. Papa je dao nalog da se požuri i dovrši proces za beatifikaciju Ivana Merza, kao i proces za beatifikaciju s. Marije Petković, utemeljiteljice Sestara Kćeri Milosrđa. Obje beatifikacije bile su vezane uz već prije najavljen i očekivan treći pohod pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj. Proces se užurbano dovršavao. Teolozi konzultori i kongres kardinala, nakon što su proučili Poziciju, jednoglasno su 7. svibnja 2002. dali svoje mišljenje da je Ivan Merz posjedovao kršćanske kreposti u herojskom stupnju. Paralelno se vodio proces za priznanje čuda koje se dogodilo po zagovoru Ivana Merza – čudesno ozdravljenje Anice Ercegović na grobu Ivana Merza. Pet vatikanskih liječnika jednoglasno je 8. svibnja 2002. proglasilo da se ne može protumačiti na znastveni način.

         31. svibnja 2002. iz Vatikana je stigla vijest koju je odmah objavila Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj  da Sveti Otac Ivan Pavao II. odgađa svoj pohod Hrvatskoj do proljeća, jer proces za beatifikaciju Ivana Merza ne može biti gotov do mjeseca rujna kad je  bilo predviđeno da Papa dođe.

         Sljedećega dana, 1. VI. 2002., Postulatura Ivana Merza dala je za javnost izjavu koju donosimo u cijelosti:

 

Izjava  Postulature

o  odgodi  Papina posjeta Hrvatskoj  zbog Ivana Merza

1. VI. 2002.

 

«U kratkoj obavijesti koju je Apostolska nuncijatura 31.5.2002. uputila Tiskovnom uredu HBK, a preko njega našoj javnosti o odgodi Papina posjeta Hrvatskoj zbog Ivana Merza možemo između redaka puno toga pročitati: Sveti Otac svakako želi proglasiti Ivana Merza blaženim, i to upravo u Hrvatskoj. Svoj je treći posjet našoj domovini vezao i uvjetovao upravo dovršetkom Merzova postupka za proglašenje blaženim što svakako uključuje duhovnu pripremu u domovini. Iz toga se vidi koliko Papa cijeni Merza i koliko mu je na srcu da ga uzdigne na oltar; radije će doći kasnije, samo da može  hrvatskom narodu podariti novoga blaženika prigodom svoga pohoda.

         O (ne)dovršetku Merzova postupka za beatifikaciju, što je odgodilo Papin posjet, treba imati u vidu ove činjenice.

Postupak za proglašenje blaženim  odvija se na dvije razine. Jedna razina je  kanonski, pravni proces u Kongregaciji za kauze svetaca  gdje se dokazuju njegove kreposti i potvrđuje čudo koje se dogodilo po zagovoru kandidata oltara. Taj je dio već skoro dovršen. Druga, veoma važna razina jest pripremanje vjernika i mjesne Crkve za taj događaj. Beatifikacija jednog Božjeg ugodnika jest veliki dar mjesnoj Crkvi. A da se dar može shvatiti kao takav i da ga se može primiti potrebna je priprava. U rodnoj biskupiji Ivana Merza, u Banjoj Luci to su dobro shvatili. Pod vodstvom mjesnog biskupa Franje Komarice cijela banjalučka biskupija već se dvije godine duhovno sprema, moli i upoznaje Božju poruku koju Bog upućuje preko Merzova svetog života.  U Hrvatskoj Merz još nije niti izdaleka toliko poznat u širim vjerničkim krugovima koliko bi to trebalo za jednog Božjeg ugodnika čija je beatifikacija na vidiku. Tri ljetna mjeseca, i to još godišnjih odmora, stvarno nisu dostatni da bi se na zadovoljavajući način izvršila duhovna priprema hrvatskih vjernika i mladeži za dar beatifikacije. Odgoda Papina dolaska zbog Merza jest ujedno i poruka domovinskoj Crkvi koja će sada na čelu sa svojim pastirima imati više vremena da preko svećenika i vjeroučitelja duhovno pripremi vjernike i napose mlade  za dar beatifikacije sluge Božjega Ivana Merza, katoličkog intelektualca i apostola hrvatske mladeži.»

 

---------------------------------------------

 

Proglašenje dekreta o herojskim krepostima

časnog sluge Božjega Ivana Merza

U Vatikanu 5. srpnja 2002.

 

        U petak 5. srpnja 2002. u 11 sati u Vatikanu, u sali Klementini,  u nazočnosti Svetoga Oca Ivana Pavla II. proglašeni su dekreti o herojskim krepostima  Sluge Božjega Ivana Merza, laika, apostola hrvatske mladeži i pionira Katoličke Akcije u Hrvatskoj, te Službenice Božje Marije Petković, utemeljiteljice Družbe Sestara Kćeri Milosrđa. Od sada oni nose naslov «Venerabilis» tj. «Časni Sluga, odnosno Službenica Božja».

         Proglašenjem dekreta o «herojskim krepostima» jednoga kandidata za beatifikaciju formalno je završen kanonski proces kojim se utvrđuje natprosječni stupanj svetosti dotičnog Sluge Božjega, što ga čini dostojnim da ga Crkva službeno stavi vjernicima kao uzor kršćanskog života.  Radi se dakle o obznanjivanju Papine odluke kojom Sveti Otac prihvaća sud dokaznog postupka o postojanju herojskih kreposti kod kandidata oltara, te daje nalog Kongregaciji za kauze svetaca da se objavi dekret o postojanju herojskih kreposti kod Sluge Božjega. No da bi dotični kandidat za beatifikaciju mogao biti i javno štovan u Crkvi, traži se jedno čudo postignuto po njegovu zagovoru. U kauzi Ivana Merza već je nadležna vatikanska komisija od pet liječnika izrekla svoj sud da je ozdravljenje Anice Ercegović znanstveno neprotumačivo, a ono se pripisuje zagovoru Ivana Merza. Kada još teolozi utvrde da se to ozdravljenje stvarno ima pripisati zagovoru Ivana Merza, bit će objavljen dekret o «čudu» i time će biti otvoren put beatifikaciji Sluge Božjega Ivana Merza koja se očekuje na proljeće.

Proglašenjem dekreta o herojskim krepostima završen je dugi postupak koji je kod Ivana Merza trajao pune 44 godine, tj. od 1958. kad ga je na molbu Suradnica Krista Kralja pokrenuo zagrebački nadbiskup Franjo Šeper. Za Mariju Petković proces je započeo 1989.god. u rimskoj biskupiji gdje je Službenica Božja provela posljednje godine života i gdje je sveto umrla.

Na ovom svečanom činu proglašenja dekreta u Vatikanu za Ivana Merza bili su nazočni: predsjednik Biskupske konferencije BiH-a, banjalučki biskup Franjo Komarica, mons. Fabijan Veraja, relator Merzove kauze i pisac službene Pozicije o životu, krepostima i glasu svetosti Sluge Božjega, zatim o. Božidar Nagy, postulator kauze, Kata Bilandžija, voditeljica svjetovnog instituta Suradnica Krista Kralja iz Zagreba, Tonka Pandžić  u ime župe sv. Petra iz Zagreba, aktora kauze, predstavnici hrvatskih vjernika laika g. Marinko Mikulić, Silvija Vuković i g. Mato Martinović, te Vanja Gavrić, predstavnik hrvatske katoličke mladeži.

U znak zahvalnosti Bogu za dar budućih blaženika biskup Franjo Komarica služio je na dan proglašenja dekreta sv. misu zahvalnicu u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu koji nosi naziv po Ivanu Merzu u nazočnosti osoblja i onih koji su došli na svečanost.