Presnimite glasilo:

PDF format (1,5 MB)

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1-2, 1979/80.

 

S A D R Ž A J

 

Gorljivi apostol vjernosti

Upoznajte i uzljubite Isusa Krista

Laici u Crkvi danas

Merz i papinstvo

Homo catholicus

Ivanu Merzu

Neočekivano otkriće

Merz i mladi

Brate Ivane

Dr. Dragutin Kniewald

Razmatranja o Rimskom misalu

Merz nadahnjuje

Vijesti iz Postulature