BEATO JUAN MERZ

BEATO JUAN MERZ

1896-1928
Layko at Huwaran ng mga Kabataan

Ipinanganak si Juan Merz noong ika-16 ng Disyembre taong 1896 sa Banja Luka, Bosnia sa Croatia. Doon, siya’y nagtapos ng pag-aaral ngunit naging hadlang ang pagkakaroon ng unang pangmundong digmaan. Siya’y dinala sa panig ng mga Italyano at nagdanas ng paghihirap at sakit na naging daan ng kanyang pagbabalik-loob sa Diyos. Pagkatapos ng mga trahedyang ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Wienna at nakapagtapos sa Paris, France noong 1919. Bumalik siya sa Zagreb at naging isang guro. Siya’y nagangkin ng pagiging pantas sa intelektual sa isang unibersidad at ang titulo ng kanyang Tesis ay ”Ang impluwensiya ng Liturhiya sa mga manunulat na Pranses.” Bilang isang layko, itinalaga niya ang kanyang sarili sa Diyos at sa higit na anim na taon, siya’y kumayod upang buhayin ang espiritu at pagmamahal sa Diyos ng mga kabataan sa kanyang bansa. Siya’y naging instrumento sa Croatia ng pagsasabuhay sa Liturhiya at pagkikilos ng mga Katoliko na pinamunuan ni Papa Pio XI. Sa gitna ng kanyang estado bilang layko ay naging tapat at masunurin siya sa Simbahan at sa Santo Papa na naghudyat upang gawin siya bilang ”Haligi ng Simbahan” sa Croatia. Siya’y bumalik sa kanyang Tagapaglikha noong ika-10 ng Mayo taong 1928 na tila bagang isang Santo. Ang kanyang mga labi ay matatagpuan sa Basilika-Minore ng Kamahal-mahalang puso ni Hesus sa Zagreb, Croatia. Ika-22 ng Hunyo taong 2003 ng siya ay idineklarang ”Beato” ni Papa Juan Pablo II sa lugar kung saan siya ipinanganak, at ginawa siya bilang isang huwaran ng tunay na buhay Kristiyano lalu na sa mga kabataan at layko. Sa bagong sulat na may titulong ”Sacramentum Caritatis” Hinangaan ni Papa Benito XVI ang kabanalan at pagninilay ni Beato Juan tungkol sa Eukaristiya at ito’y matatagpuan sa parteng katapusan ng sulat. Isang milagrosong ”Santo” si Juan Merz at marami ng nabiyayaan sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin at tulong.


PANALANGIN

Diyos naming Ama, si Beato Juan ay naging tapat sa kanyang mga pangako sa Sakramento ng Binyag, sa pagtugon sa tawag ng kabanalan, at sa pagtulong upang palaguin ang pananampalataya at paghikayat ng totoong Kristiyanong pamamaraan ng pamumuhay ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng kanyang mga kabutihang nagawa at kabanalan, dinggin mo ang aming pagsamo upang kami’y maging mga tapat mong mga lingkod na naghahayag ng Mabuting Balita at nagsasabuhay nito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

Sa mga natupad na kahilingan sa pamamagitan ng paghingi ng tulong-panalangin kay Beato Juan Merz at sa mga karagdagang impormasyon, maaring iparating ito sa:


THE CONFRATERNITY OF CATHOLIC SAINTS
91-A 18th Avenue, Cubao,
1109 Quezon City, Philippines
E-mail: catholicsaints@catholic.org
Website: www.catholicsaints.multiply.com

THE POSTULATION OF BL.IVAN MERZ


HR 10 000 Zagreb, Trg Kralja Tomislava 15
CROATIA-EUROPE
E-mail: postulatura@ivanmerz.hr
Website: www.ivanmerz.hr