KTO TO  JEST IVAN MERZ ?

 

Biografia i działalność Ivana Merza

 

 

 

1.   BANJA LUKA:

PRZ EDMOWA  -  W  SRODOWISKU   LIBERALNYM - ROZŚPIEWANA   MŁODOŚĆ -  PROROCZY    MOTTO - PAMIĘTNIK - BANJA  LUKA

 

 

2.   WIEDEN

AKADEMIĘ WOJSKOWĄ W WIENNER NEUSTADT  - WSZYSTKO   PRZEMIJA  -  ALBO BYĆ   KATOLIKIEM  ALBO   NICZYM - PAMIĘTNIK WIEDEŃ - DĄŻENIE   ZA  WYŻSZYMI  WARTOŚCIAMI

 

 

3.   UDZIAŁ  W  I  WOJNIE  ŚWIATOWEJ

PAMIĘTNIK  WOJENNY

 

 

4.   KONTYNUUJE STUDIA W  WIEDNIU  I   WPARYŻU

PŁOMIEŃ  ZA  NIESKOŃCZONYMI  WYŻYNAMI  -  PAMIĘTNIK ZAGRZEB - WIEDEŃ   -  W  PARY ŻU  - PAMIĘTNIK-P A R Y Ż      

 

 

5.  W   ZAGRZEBIU  

NOWY  CZŁOWIEK  W  ZAGRZEBIU - JAN  SIĘ  MODLI - LITURGIA - UROCZYM PIĘKNEM  -  EUHARYSTIA - ŹRÓDŁE M   ŻYCIA   -