Bez naslova, Nedjelja, Zagreb, 14. kolovoza 1932., br.32.

Drugi smo dan s velikom pažnjom saslušali referat dr. Protulipca: »Hrvatska kulturna historija II. dio«. Kako nam je dr. Ćepulić razjasnio odnošaj nekatoličkih hrvatskih pokreta prema katolicizmu, tako je dr. Protulipac razjasnio sva pitanja oko hrvatskog katoličkog pokreta, počevši tamo od biskupa Mahnića. Sam pokret razdijelio je predavač na četiri periode i potanko ih rastumačio. Tu smo dobili jasnu sliku o razvitku katoličkog pokreta kod nas, te smo došli do zaključka, da je samo tip Katoličke Akcije Pija XI. u skladu s našim narodnim životom. U debati se je to pitanje još više raspravilo i razjasnilo. - Iza, njega govorio je msgr. dr. Milan Beluhan: »Dr. Ivan Merz - predstavnik čovjeka naših težnja«. S tim smo referatom dobili jasnu sliku uzor Križara. Divan primjer dr. Ivana Merza mnogo je djelovao na nas, te se je iza toga moglo opaziti, kako su mnoga braća pročitala njegov životopis (od dr. Kniewalda), Tako smo završili ovo prije podne.

Posebni časovi našeg logorskog života bili su posjeti naših odličnih prijatelja i predavača. Tako su s mnogo veselja i oduševljenja dočekani vlč. fra dr. A. Guberina, pa br. A. Šenda; isto tako naš dugogodišnji predavač dr. …