BLAŽENI  IVAN  MERZ  I  CRKVA

 

 

UVOD

 

 

«Nema jače ideje u Merčevu liku od ideje Crkve; Crkve koja kroz papinstvo čuva nauku i jedinstvo, te Crkve koja kroz liturgiju moli i prinosi žrtvu hvale Ocu.»

Te je riječi napisao prof. Dušan Žanko, bliski prijatelj i suradnik bl. Ivana Merza o 10. obljetnici njegove smrti u svom poznatom eseju o njemu.[1] Ova studija želi prikazati upravo tu najjaču ideju bl. Ivana Merza koja je prožimala cijeli njegov duhovni život i apostolsko djelovanje. Prema tome ova knjiga nije biografija bl. Ivana Merza nego prikaz njegova doživljavanja i shvaćanja Crkve u njegovu osobnom vjerničkom, duhovnom životu, te kako je potom Crkva bila prisutna u njegovu apostolatu. Knjiga, stoga, obrađuje samo jedan segment njegove ličnosti, onaj najjači i najsnažniji koji stoji u temelju njegova svetačkog lika.

Bl. Ivan Merz je veoma mnogo napisao u svom kratkom životu. Ideja Crkve je prisutna gotovo u svim njegovim tekstovima.  Njegovu ljubav prema Crkvi zamjećivali su i brojni njegovi prijatelji i suradnici. Njihove su izjave  također uključene u ovu studiju jer kompletiraju sliku o jedinstvenom stavu ovoga blaženika-laika prema otajstvu Crkve koju je ljubio svim srcem jer je u njoj gledao «jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa»[2]

            Ova je knjiga u izvjesnom smislu nastavak  knjige «Ljubav i čistoća»[3], koja donosi uglavnom mladenačke tekstove o toj tematici i u kojoj nam progovara mladi Merz u svome traženju i doživljavanju zemaljske ljubavi. U ovoj pak knjizi promatramo i nalazimo zreloga Merza koji je u Crkvi pronašao svu ljubav svoga srca, a koju je kroz nju usmjerio prema Isusu Kristu, glavi svoga mističnog tijela.

U nekim hrvatskim krajevima kaže se za mladića kad postane svećenik da se «vjenčao s Crkvom». Premda bl. Merz nije bio svećenik, ali kad pročitamo sve što je o Crkvi napisao i kako ju je doživljavao, onda s punim pravom i na njega možemo primijeniti tu lijepu izreku  da se «vjenčao s Crkvom».

«Nije nikad obukao reverendu,  a bio je stup Crkvi Božjoj!» reći će za bl. Merza pet godina nakon njegove blažene smrti jedan njegov prijatelj, dr. Čedomil Čekada, ugledni predstavnik Crkve svoga vremena.[4] Koliko je ta tvrdnja bila istinita pokazao je daljnji slijed događaja, a napose svečana beatifikacija bl. Ivana u njegovu rodnom gradu Banjoj Luci 22. lipnja 2003. god. kada je vrhovni autoritet Crkve, Sveti Otac javno priznao njegovu svetost i potvrdio opće uvjerenje o jedinstvenosti pojave i crkvenosti novoga blaženika Katoličke Crkve.

            Ovu knjigu objavljujemo nakon beatifikacije bl. Ivana Merza. Njome želimo dati daljnji doprinos za upoznavanju njegova svetačkog lika i njegove duhovne poruke. Na poseban način ovu knjigu posvećujem braći svećenicima i vjeroučiteljima, redovnicima i redovnicama, kao i angažiranim katoličkim laicima koji izravno rade u Crkvi i za Crkvu. Vjerujem da će u primjeru svetačkog života bl. Ivana Merza i u njegovu zagovoru naći mnogo ohrabrenja, poticaja kao i nebeske pomoći u svome radu za Crkvu, za rast Mističnog tijela Kristova, za proširenje Kristova kraljevstva u dušama.

            Završavamo riječima što ih je izrekao Kardinal Franjo Kuharić 1978. g. na proslavi  50. obljetnicu smrti blaženog Ivana Merza:

«Ivan Merz ima mnogo toga reći danas našim mladima, našim sjemeništarcima, našim bogoslovima, našim redovnicima i redovnicama, nama svećenicima i biskupima. Zaista, ovaj naš dragi orao bio je apostol vrlo kratko vrijeme, samo šest godina, a unio je mnogo, učinio je mnogo, zapalio je mnoge, jer je sam gorio ljubavlju Duha Svetoga, koja se u njemu razgorjela u otvorenost duše da prihvati Isusa za Kralja svoga srca i života i da uđe u Njegovo Kraljevstvo.»

            Stoga, listajući i čitajući stranice ove knjige poslušajmo što nam to bl. Ivan Merz ima reći, odnosno što nam Bog poručuje preko ovog novog blaženika jedne, svete, katoličke, i apostolske Crkve.

 

            Ova knjiga objavljuje se najprije u elektronskom izdanju na web stranici bl. Ivana Merza. Budući da će za pripremu njezina tiskanog izdanja trebati još nešto vremena to smo odlučili da njezin sadržaj bude što prije dostupan čitateljima i štovateljima bl. Ivana preko ovog suvremenog elektronskog medija.

 

 

Zagreb,  1. IX. 2003.                                               o. Božidar Nagy, postulator

 


 


[1] Dušan ŽANKO, «Duša dr. Ivana Merza», Život, Zagreb, 1938, br. 5

[2] Odgovor bl. Ivana Merza na pitanje ankete. Vidi u: B. NAGY, Borac s bijelih planina, Zagreb FTI, 1971., str.????

[3] Ivan MERZ, Ljubav i čistoća, Zagreb, FTI, 2002.

[4] Čedomil Čekada, «Naš svetac u fraku», Katolički tjednik,  Sarajevo, 1933, br.7