BLAŽENI  IVAN  MERZ  I  CRKVA

 

 

 

VIII. GLAVNA  POLJA

APOSTOLATA BL. IVANA MERZA

 

 

 

B.ORLOVSTVO NA TEMELJIMA KATOLIČKE AKCIJE

 

 

**********************

 

1. Razvoj katoličkog Orlovstva u Hrvatskoj

Početak Orlovstva u Hrvatskoj.

Merzov odlučujući duhovni utjecaj na crkvenu orjentaciju Orlovstva.

Merzov apostolski program.

2. Merz uvodi Katoličku Akciju u Orlovstvo

Unatoč poteškoćama Merz ustrajno provodi ideje Katoličke Akcije u Orlovstvo. Definicija Orlovstva u svjetlu Katoličke Akcije

Identifikacija HOS-a i Katoličke Akcije.

3. Duhovni profil Orlovstva

Borba Orlovstva protiv grijeha.

Nadnaravno usmjerenje Orlovstva.

Snaga Orlovstva u Euharistiji.

Lozinka Orlovstva program djelovanja.

 

********************

 

 

 

1. Razvoj katoličkog Orlovstva  u Hrvatskoj

 

Početak Orlovstva u Hrvatskoj. - Početkom dvadesetog stoljeća započinje krčki biskup Antun Mahnić veliko gibanje među katoličkom mladeži koje je nazvano Katolički pokret. Cilj pokreta bio je suprotstaviti se liberalizmu koji je sve više nadirao u naše krajeve iz europskih zemalja i potiskivao vjeru i njezine vrijednosti iz javnoga života. Kao srednjoškolac i napose kao student, Merz se smatrao članom Katoličkog pokreta.

Orlovstvo je bila organizacija katoličke mladeži koja je osnovana u Čehoslovačkoj pod konac 19. stoljeća. Nastala je kao protuteža i okupljalište katoličke mladeži nasuprot liberalnim organizacijama za mladež. Prije Prvog svjetskog rata Orlovstvo se bilo snažno razvilo u Sloveniji. U Hrvatskoj se Orlovstvo kao pokret katoličke mladeži počelo širiti iz Slovenije nakon velikog orlovskog sleta u Mariboru 1920.g., na kojem je sudjelovalo pet tisuća mladih Hrvata, među kojima su bili tada još studenti Ivan Merz i Ivo Protulipac. Po dolasku u Zagreb sa studija iz Pariza, Merz se aktivno uključuje u rad Katoličkog pokreta. U ljetu 1923. g. izabran je za predsjednika već postojećeg Hrvatskog katoličkog omladinskog saveza, koji se u prosincu iste godine  ujedinio s Orlovskim pokretom u Hrvatski orlovski savez - HOS. U novoj organizaciji koja je pripadala Katoličkom pokretu i kojoj je bio suosnivač, Merz će vršiti do konca života službu tajnika i potpredsjednika. Predsjednik HOS-a  postao je dr. Ivo Protulipac, odvjetnik, kojega su jugoslavenski komunisti ubili u Trstu 1946.g.

 

Merzov odlučujući duhovni utjecaj na crkvenu orijentaciju Orlovstva. - Orlovska organizacija imala je za cilj odgoj mladeži u vjerskom, intelektualnom, moralnom i tjelesnom pogledu. Zahvaljujući Merzovim nastojanjima, organizacija poprima snažnu vjersko-kulturnu dimenziju. To se očitovalo najprije u geslu koje je na Ivanov prijedlog bilo prihvaćeno na osnivačkoj skupštini kao ideja vodilja organizacije: Žrtva-Euharistija-Apostolat. No najveća njegova zasluga sastoji se u tome što je u Orlovsku organizaciju unio ideje Katoličke Akcije. Nakon osnutka HOS-a Merzu je bila povjerena dužnost da pripremi hrvatsko izdanje "Zlatne knjige", duhovnog priručnika organizacije, koja je već postojala u slovenskom izdanju. Ovo hrvatsko izdanje «Zlatne knjige» Merz je nadopunio s idejama o Katoličkoj Akciji, a u sam tekst umetnuo je mnoge rečenice o vjernosti Crkvi, Papi i biskupima kako je naučavala Katolička Akcija.

 

Merzov apostolski program. – Za Zlatnu knjigu Merz je napisao i poseban predgovor koji izdavači zbog novosti i originalnosti ideja nisu prihvatili, pa ga je Merz objavio kasnije kao poseban članak. Predgovor je, međutim, veoma važan jer ukratko sažima sav Ivanov apostolski program što ga je on, unatoč protivljenjima mnogih, uspio provesti i ostvariti.  Temeljne ideje koje Ivan iznosi u svome programu jesu: razvijanje duhovnog života, Euharistija, zanosna ljubav prema Crkvi, suradnja s biskupima i svećenicima, provedba Papinih smjernica o Katoličkoj Akciji, vjerske dužnosti članova Orlovske organizacije. Ovdje donosimo samo važnije izvatke.

"Novija katolička generacija pošla je za jedan korak dalje. Nju su danas zahvatili valovi onih rijeka koje potekoše iz vječnog Rima već god. 1905., kada je blage uspomene papa Pio X. izdao breve o čestoj i svagdanjoj svetoj Pričesti. Mladi naraštaj goji zanosnu ljubav prema našemu Spasitelju, koji je uvijek s njim u presv. Euharistiji; tu crpe on svu svoju snagu za svoje djelovanje, za svoj apostolat... on je u neprestanom i intimnom dodiru s Isusom, koji kraljuje i vlada njenim dušama.

S tim je u vezi zanosna ljubav mlađih prema Svetoj Crkvi, Isusovoj neokaljanoj zaručnici, te njezinim biskupima i svećenicima. Oni su se uvjerili da svećenika zapada prva i najvažnija uloga u širenju Kraljevstva Božjega, a da se svjetovnjaci moraju njima pridružiti; moraju postati njihovim pomoćnicima... Ovo izdanje Zlatne knjige išlo je upravo za tim da svećeniku vrati ono dostojanstveno mjesto koje zapada Isusova učenika.

Iz ove se Zlatne knjige također vidi da omladina ima oči uvijek usmjerene spram Rima, gdje je onaj svjetionik koji svojim zrakama obasjava cijelu zemlju. I iz samog Rima potekle su u posljednje vrijeme smjernice koje računaju s Katoličkom Akcijom kao činjenicom i koje na vrlo precizan način zacrtaše njezinu ulogu.

Mi smo se radi toga, prerađujući Zlatnu knjigu, najviše obazirali na one upute koje su zadnji pape dali Katoličkoj Akciji, a napose omladinskom pokretu.

Dok je stariji naraštaj više naglašavao ljubav prema Bogu i narodu, kod mladih je ta ljubav k Bogu dobila konkretniji oblik u ljubavi prema euharistijskom Isusu, a ljubav prema narodu žele podrediti ljubavi prema svetoj Crkvi.

Dao dobri Bog da Zlatna knjiga u ovome obliku odgoji vojsku apostola, vojsku svetaca, koja će se razletjeti diljem hrvatske domovine i osvajati poput katoličkih vitezova carstvo ljudskih duša. Neka i ona nešto pridonese da posvuda kod nas zavladaju načela svete Rimokatoličke Crkve i da na taj način Presveto Srce Isusovo privine što veći broj naše braće u svoj božanski zagrljaj."

Spomenimo na kraju da je Hrvatski orlovski savez, kao i druge organizacije i političke stranke, bio žrtva beogradske šestosječanjske diktature 1929. Godinu dana nakon Merzove smrti tadašnja beogradska vlada ga je zabranila.

 

2. Merz uvodi Katoličku Akciju u Orlovstvo

 

Unatoč poteškoćama Merz ustrajno provodi ideje Katoličke Akcije u Orlovstvo. - u Merz je od početka postavljao Orlovsku organizaciju na temelje Katoličke Akcije, ali poštujući ono što je Orlovstvo imalo specifično. Unatoč velikim poteškoćama,  te  neprestanom protivljenju od strane Seniorata, Merz je uspio da je Orlovstvo postalo, iako još ne formalno, prva organizacija Katoličke Akcije u Hrvatskoj. Njegovo nastojanje da ga na tim temeljima održi trajalo je svih pet godina koliko je Ivan djelovao unutar HOS-a. Bezbrojni su bili u tu svrhu Merzovi interventi: bilo u osobnoj korespondenciji sa suradnicima i crkvenim osobama, bilo u člancima i predavanjima i ostalim javnim nastupima. Stojeći na kormilu HOS-a neprestano mu daje idejno usmjerenje podržavajući u njemu svijest o nadnaravnom cilju organizacije, te naglašava usku ovisnost djelovanja HOS-a o crkvenoj vlasti. Trudi se od HOS-a učiniti odgojnu organizaciju koja će formirati apostole, tj. suradnike u hijerarhijskom apostolatu Crkve, što je temeljna odrednica Katoličke Akcije.

 

Definicija Orlovstva u svjetlu Katoličke Akcije. - Time što je Merz već od početka dao HOS-u orijentaciju Katoličke Akcije on ga je i formalno smatrao organizacijom Katoličke Akcije, nastojeći u njemu provesti ono što je Crkva željela. To Ivanovo shvaćanje nalazimo već u njegovoj definiciji HOS-a, koju je predložio da uđe u Zlatnu knjigu ali mu prijedlog nije bio prihvaćen. U njegovoj ostavštini čuva se njegov neprihvaćeni prijedlog i njegova argumentirana kritika onoga teksta koji je ušao u konačnu redakciju orlovskog priručnika Zlatne knjige:

"Definicija što je Orao ne valja. 'Orao je katolička organizacija omladine.' To ne valja. Zašto?  Evo odgovora: Ut definitio esset adaequata, constans sicilicet genere proximo et diferentia specifica nec ulla alia nota, ita ut omni et soli definitio  conveniat.(Rheinstadler,I p.50). Predlažem ovo:

Što je Hrvatsko Orlovstvo?  Hrvatsko Orlovstvo jesu dva po spolovima odijeljena katolička i hrvatska vjersko-socijalna, uzgojna i apostolska opće-narodna omladinska saveza, koji djeluju po svom posebnom pravnom poretku (Poslovnik), a  brinu se za svestrani tjelesni uzgoj svoga članstva i grane su hrvatske Katoličke Akcije."[1]  

Iz ove Merzove bilješke, osim što je jasna identifikacija HOS-a i Katoličke Akcije, vidi se također i njegova preciznost u terminima i definicijama, njegova intelektualna nadarenost, uočavanje biti stvari, nadarenost za filozofsku spekulaciju i, na kraju, tu je njegova dosljedna primjena načela kršćanske filozofije koju je upravo u to vrijeme privatno studirao pod vodstvom o. A. Alfirevića D.I.[2]

U članku "Hrvatsko Orlovstvo" Ivan daje malo popularniju definiciju HOS-a, ali opet stavlja naglasak na njegovu usku povezanost s Katoličkom Akcijom:

"Što je Hrvatsko Orlovstvo? Hrvatsko Orlovstvo nije samo kakva gimnastička organizacija, već je ono jedan katolički prosvjetni omladinski pokret, koji ima u  svom programu i tjelesni odgoj omladine, a do u  tančine provodi smjernice, koje Sveta Stolica daje takozvanoj Katoličkoj Akciji."[3]

 

Identifikacija HOS-a i Katoličke Akcije. - Iste misli o identifikaciji HOS-a i Katoličke Akcije Ivan donosi u dva članka: Nove smjernice omladinskog pokreta[4] gdje HOS naziva "bitnim dijelom Katoličke Akcije" i u članku Orlovstvo nije nikakva novotarija[5] gdje pokazuje kako HOS nastavlja svoju djelatnost na dvotisućni apostolat kršćanskih laika počevši od Pavlovih vremena pa do danas, što se sve može nazvati Katolička Akcija.

U Merzovu arhivu nalazi se njegov rukopis - nacrt obreda za primanje djevojaka u Orličku organizaciju. Iako je riječ samo o Orličkoj organizaciji, cijelom obredu on daje ovaj naslov: Obred kojim se orlica prima u Katoličku Akciju.[6] Merzova identifikacija Orlovstva i Katoličke Akcije na poseban se način vidi u veoma važnom pismu[7] koje je uputio apostolskom nunciju o cijeloj problematici spora Orlovstva i Seniorata. Već na početku polazi od tvrdnje da je HOS Katolička Akcija: «U nas takoreći nema udruženja Katoličke Akcije osim Orlova i Orlica.»[8] Cijelo pismo jest jedan izvještaj Merzova nastojanja i njegovih poteškoća prilikom provođenja Katoličke Akcije u Hrvatskoj.

Merz, međutim, ne ostaje samo pri toj identifikaciji HOS-a i Katoličke Akcije, nego u raznim prigodama ističe religiozno-crkveno usmjerenje HOS-a s posebnim naglaskom na "crkvenost" HOS-a, tj. na usku povezanost s Crkvom. Ova su dva vida veoma često spojena, jer Merz  uvijek ima pred očima nadnaravni  cilj i poslanje Crkve.

 

3. Duhovni profil Orlovstva

Borba Orlovstva protiv grijeha. - Važnost duhovne formacije orlova kao i cilj Orlovske organizacije Ivan spominje već u svojim duhovnim bilješkama iz duh. vježbi. Bilježeći svoje refleksije nakon razmatranja o grijehu kao jedinom i najvećem zlu protiv kojega se treba boriti, Merz piše:

"I Orlovska organizacija ima zadaću uništavati grijeh. Ako se ne postigne da članovi budu bez smrtnoga grijeha, sva je organizacija besmislena, jer čemu čovjeku sav svijet, ako gubi onaj cilj radi kojega je stvoren."[9]

Potom nabraja sredstva duhovne formacije koja od orlova mora učiniti takve ličnosti da socijalno i apostolski djeluju te i drugim ljudima pokazuju trostruku svrhu svog života.

U pismu jednom svećeniku Merz ističe kako je katolička organizacija tek sredstvo, dok je cilj "sjediniti na zemlji što više ljudi s euharistijskim Isusom, da ih što više uzmogne uskrsnuti i biti s Njime u vijeke vjekova nerazdruživo sjedinjeno."[10] Ivan pokazuje potom kako je Orlovska organizacija kao sredstvo bolje, jer omogućava da se lakše postigne taj cilj; međutim ipak isključuje tvrdnju da se samo po njoj može postići preporod kršćanskog života.

 

Nadnaravno usmjerenje Orlovstva. - Uspoređujući franjevački duh i orlovski duh u svome komentaru enciklike Rite expiatis o 700. obljetnici smrti sv. Franje Merz piše:

"Orlovstvo je visoko diglo stijeg vrhunaravnosti, za nj se može reći da je ono jedan teološki pokret, jer od svojih članova hoće učiniti apostole svetosti."[11]

Koliku pažnju Merz polaže na ovu vrhunaravnu orijentaciju HOS-a koju smatra glavnim i jedinim zalogom uspjeha i smisla opstojanja HOS-a, razvidno je iz pisma fra Kreši Pandžiću:

"Uvjeren sam da je Orlovstvu osiguran siguran i veoma veliki uspjeh u našem narodu, ako se bude i dalje polagala prava i najveća pažnja na duhovne i  vrhunaravne vrednote pri uzgoju članstva i javnom radu. Ne bude li se to činilo, bolje je da propadne... Nema te sile na svijetu koja bi nam mogla  naškoditi tako dugo dok se budemo utjecali SAMO i to  SAMO (istaknuo Merz) u pomoć Gospodina. A da će i dalje biti križeva, to je zakon, jer nema spašavanja i posvećivanja duša bez trpljenja po uzoru Učiteljevu."[12]

 

Snaga Orlovstva u Euharistiji. - Gdje se nalazi tajna snage Orlova, Merz iznosi u proslovu za naraštajske akademije upućenu roditeljima. Ističući da je cilj Orlovstva "svoj narod voditi Kristovoj slobodi znanjem i krepošću" pomažući svećenicima u vinogradu Gospodnjem, odgovara onima koji bi to mogli smatrati "odviše zanosnim i hrabrim":

"Ali vi ne znate da mi imamo svoje orlovsko Sunce, koje nas grije i rasvjetljuje: to je naš preslatki Isus. Ah, Isus! Jedva čekamo da ga u svoje srce primimo. Tu leži tajna naše snage i moći. Onaj koji je jačao mladoga Tarzicija, nevinu Agnezu..., jača i nas. I mi smo mladi Tarzicije, jer u srcu nosimo Euharistiju...  Da, Euharistija, apostolat i žrtva - to je naša orlovska lozinka.  To je zlatni natpis, a to je zabilježeno na našim srcima, to je naš sveti zavjet, kojim gorimo kao žrtva za Boga, vas i domovinu." [13]

 

Lozinka Orlovstva program djelovanja. - Lozinku koju Ivan spominje on je sam dao HOS-u prigodom njegova osnivanja. O. J. Vrbanek opisuje kako je nakon prvog oklijevanja na pripremnim sjednicama ipak prihvaćen Ivanov prijedlog. Lozinku "Žrtva-Euharistija-Apostolat" Merz je donio iz Francuske prilagodivši za Orlovstvo sličnu lozinku tamošnjih euharistijskih križara koja je glasila: Moli se, pričešćuj, žrtvuj se i budi apostol.[14] Marica Stanković u svojoj knjizi «Mladost Vedrine» daje veoma opširan i zanimljiv komentar svake od triju riječi lozinke potvrđujući time veliki pozitivan utjecaj što ga je Merz vršio ne samo na svoje suvremenike, nego i na cijelu generaciju mladeži još petnaest godina poslije svoje smrti. Piše Marica Stanković:

«Žrtva-Euharistija-Apostolat! Naša lozinka! To je naša plemićka povelja! To je naš plemićki list! List naše slobode! Naše odlikovanje. Baština jednog našeg. Jer Merz je odabrao tu lozinku. Tri obična slova...Tri mala slova... Jesu li kadra ispuniti čitav jedan život? I ispunili su. Ne jedan, već tisuće mladih života u Hrvatskoj." [15]

 

 

*************************

 

 

A. KATOLIČKA  AKCIJA

B. ORLOVSTVO NA TEMELJIMA KATOLIČKE AKCIJE

C.  KARAKTERISTIKE ORLOVSTVA

 

 


 


[1] Ivan MERZ, Definicija orlovstva – autograf, Zagreb, Arhiv I.Merza F 21,5.

[2] Dragutin KNIEWALD, nav. dj., 136.

[3] Ivan MERZ, «Hrvatsko Orlovstvo», Kalendar Presv. Srca Isusova i Marijina, Zagreb, 1926., 146.

[4] Ivan MERZ, "Nove smjernice omladinskog pokreta" Katolički list, Zagreb, 75/1924, br.10.

[5] Ivan MERZ, "Orlovstvo nije nikakva novotarija", Katolički tjednik, Sarajevo, 4/1928., br. 40, 5.

[6] Ivan MERZ, Obred kojim se orlica prima u Katoličku Akciju - rukopis, Zagreb, Arhiv I.Merza,   F 20/11.

[7] Ivan MERZ, Pismo Nunciju, 28. 8. 1927, Zagreb, Arhiv I. Merza, Korespondencija.

[8] Pismo je pisano na fracuskom. Navedena rečenica u originalu glasi: "Il n'y a pour ainsi dire chez nous d'associations d'Action Catholique en dehors des Aigles et Aiglesses."(str. 2).

[9] Ivan MERZ, «Put k suncu», Zagreb, 1978., 43.

[10] Ivan MERZ, Pismo jednom svećeniku, 26. IV 1926., Zagreb, Arhiv I. Merza F 24/1.

[11] Ivan MERZ, «Franjevački duh, rukopis», Zagreb, Arhiv I. Merza  F 39/14; Objavljeno u: Ivan Merz – Glasilo postulature, Zagreb, 4/1976., br.1-2, 9.

[12] Ivan MERZ, Pismo fra Kreši Pandžiću, 11. IV. 1928.,  Zagreb, Arhiv I. Merza, F 52/33.

[13] Ivan MERZ, Riječ roditeljima-rukopis, Zagreb, Arhiv I. Merza F 27/7.

[14] Josip VRBANEK, Vitez Kristov Ivan Merz, Zagreb, 1943., 104.

[15] Marica STANKOVIĆ, Mladost Vedrine, Zagreb, 1944., 83-89.