BIBLIOGRAFIJA

 

 

Knjige Ivana Merza

 

1.Ivan MERZ: Put k suncu. Odabrani spisi. - Zagreb, Postulatura I. Merza, 1978., 179 str.

2.Ivan MERZ: Put k suncu. Odabrani tekstovi Ivana Merza. - Zagreb, Filozofsko teološki institut FTI i Postulatura za beatifikaciju I. Merza, 1993. - Drugo nadopunjeno izdanje, 232 str.

3.Ivan MERZ: L'influence de la liturgie sur les écrivains français. (Utjecaj liturgije na francuske književnike). Doktorska disertacija Ivana Merza na francuskom. Prvi svezak Sabranih djela. Izdavač: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza, 1996.g. 303 str.

4.Ivan MERZ: Plamen za visinama, Zagreb, FTI, 1999. 128 str.

5.Ivan MERZ: Misli, Zagreb, Postulatura I.Merza, 2001., 64 str.

6.Ivan MERZ: Ljubav i čistoća, Zagreb, FTI i Postulatura I.Merza, 2002., 260 str.

 

Cjelovita Bibliografija brojnih članaka, studija i brošura koje je Ivan Merz objavio u raznim časopisima nalazi se u oba izdanja knjige Ivana Merza »Put k suncu« kao i na internet stranici localhost/ivanmerz.hr

 

 

Biografije i studije o Ivanu Merzu

 

1.Dragutin KNIEWALD: Ivan Merz - život i djelovanje. Zagreb 1932., 254 str.

2.Skupina autora: Božji čovjek Hrvatske - Dr.Ivan Merz. Zbirka eseja i članaka. Zagreb 1938., 80 str.

3.Josip VRBANEK: Vitez Kristov Ivan Merz, Zagreb 1943., 254 str.

4.Božidar NAGY: Borac s bijelih planina - Ivan Merz. Zagreb, Filozofsko-Teološki Institut,  1971.  372 str.

5.Božidar NAGY, DI: Prijatelj mladih - Ivan Merz, Zagreb 1974., 132 str.

6.Marin ŠKARICA: Ivan Merz - iniziatore del movimento liturgico in Croazia (Ivan Merz, začetnik liturgijskog pokreta u Hrvatskoj), Rim 1975., 511 str.; doktorska disertacija na talijanskom jeziku. Objavljen izvadak.

7.Božidar NAGY: Ivan Merz - uomo di fede ed educatore alla fede (Ivan Merz - čovjek vjere i odgojitelj za vjeru), Rim 1977., 354 str.; doktorska disertacija na talijanskom jeziku. Objavljen izvadak.

8.Pojava i značenje dr. Ivana Merza u Crkvi u Hrvatskoj. Zbornik radova sa Simpozija održanog 1978.g. prigodom 50. obljetnice smrti Ivana Merza. Zagreb 1979., 130 str.

9.Božidar NAGY: Tko je Ivan Merz? Kratak prikaz života i djelovanja Ivana Merza. Zagreb 1980., 88 str.

10.Dragutin KNIEWALD: Sluga Božji dr. Ivan Merz (2. izdanje), Zagreb 1988., 318 str.

11.Dušan ŽANKO: Svjetlo na gori - Dr. Ivan Merz. Zagreb 1990., 75 str.

12.Karoly KNIEWALD: A lelek tuzharcosa - Dr. Ivan Merz elete. Szalesi Muvek 1940., 193 str. Prijevod biografije Ivana Merza na mađarskom jeziku.

13.Božidar NAGY: Ivan Merz, istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja. - Zagreb, Izd. Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza. 1. izdanje 1995., 2. izdanje 1996., 56 str.

14.Simpozij o Ivanu Merzu 1996. g. - Radovi objavljeni u časopisu "Obnovljeni Život", br. 3/4 1997.

15.Fabijan VERAJA: Ivan Merz, Pioniere dell' Azione Cattolica in Croazia. (Ivan Merz, pionir Katoličke Akcije u Hrvatskoj). Positio super vita, virtutibus et fama sacntitatis. - Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1998., 1104 str.

16.Skupina autora: Ivan Merz – un laic d'avant-garde (Ivan Merz – avangardni laik). Cijeli broj 385, svibanj 2001. francuskog časopisa »Christ source de vie« posvećen Ivanu Merzu. Na 30 stranica prikazan njegov život i djelovanje na francuskom jeziku.

17.Kardinal Franjo KUHARIĆ: Ivan Merz - čudo milosti Božje. Govori, izjave i propovjedi o Ivanu Merzu. Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza, Zagreb 2002., 64 str.

18.Skupina autora: Ivan Merz – Materijali za kateheze, propovijedi i predavanja. I. i II. dio (dva sveska). Izdavač: Katehetski ured Zagrebačke nadbiskupije i Postulatura Ivana Merza, Zagreb, 2002., 64 str.

19.Božidar NAGY: Ivan Merz – Putokaz suvremenom naraštaju. Kratka biografija. Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza, Zagreb 2003., 64 str.

20.Skupina autora: Glas Crkve o Ivanu Merzu. Govori i izjave Pape Ivana Pavla II., kardinala i biskupa o bl. Ivanu Merzu. Izdavač: Verbum, Split, 2003., 272 str.

21.Giampaolo MATTEI: Ivan Merz – un programma di vita e di azione cattolica per i giovani d'oggi (Ivan Merz – Program katoličkog života i djelovanja za mlade danas). Izdavač: L'Osservatore Romano, Citta del Vaticano, 2003. 102 str.

22.»Zemljo Bosno i Hercegovino Papa te nosi u srcu!« Monografija beatifikacije Ivana Merza u Banjoj Luci, 22. VI. 2003., 168 str.

Cjelovita Bibliografija brojnih članaka, studija i eseja o Ivanu Merzu nalazi se
na internet stranici Ivana Merza: localhost/ivanmerz.hr