RECITAL  I PJESME U ČAST BL. IVANU MERZU

 

 

 

RECITAL  »BLAŽENI ČISTA SRCA«

Đurđica Vitković

Recitator: – Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

C: – Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

A i B: – Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

Recitator: – Takav je bio on - dijete Božje dobrote!

C: – Čedo Svevišnje milosti!

Svi: – Apostol hrvatske mladeži, blaženi Ivan Merz!

D: – On se poput orla dizao Suncu vječne ljepote.

E: – Ustrajnom borbom i samoprijegorom svladao je u sebi svijet.

A: – Da živi u svijetu za Krista i duše.

B: – On, vitez euharistijskog Boga.

Svi: – On blaženi Ivan Merz.

 

s t a n k a

 

Recitator: I Merz moli...

C: – Bože daj mi milost da postanem gospodar svoga tijela.

D:  – Čovjek je ovdje samo putnik, njegovo pravo određenje nije ovdje na zemlji, on je određen za nešto više.

Svi: – Čovjek je određen za nešto više.

Recitator: – Život je žrtva.

A: – On je silna borba koja traži pregaranja, ako hoćemo nešto postići.

B: – Treba krvave borbe da se ne potone u običnom svijetu.

Recitator: – Smisao života jest Mysterium crucis.

Svi: – Tajna križa - mysterium crucis.

 

s t a n k a

Recitator: – Ivan rješava tajnu života i pronalazi njegovu pravu svrhu.

A: – Moliti se i sjedinjavati se s Bogom, djelo je čitava života!

C: – Boga nikada zaboraviti. Uvijek težiti za ujedinjenjem s njime.

Recitator: – U tom svjetlu Ivan pronalazi smisao i svoga života. Tako piše svojoj majci kao student iz Pariza:

B: – Katolička vjera je moje životno zvanje i to mora biti svakome čovjeku bez iznimke.

 

s t a n k a

 

Recitator: – On hoće uroniti u viši svijet, približiti se Bogu i diviti se vječno,

A: – Vječno se diviti Euharistiji, njezinu sjaju, veličini, neizmjernoj ljubavi.

C: – Vruća me želja vuče Onome koji je tako dobar, pravedan i mio.

Recitator: – I zato njegova duša gladuje Gospodina.

E: – Htio bih blagovati Gospodina koji me voli više nego itko i koji mi je draži od svega na svijetu.

Svi: Gospodin mi je draži od svega na svijetu.

 

s t a n k a

 

D: – Kad je spoznao istinitost katoličke vjere, cijeli život mu se kreće oko Krista Gospodina.

E: – I sav njegov rad usmjeren je prema Bogu, za Boga i s Bogom.

Svi: – Tamo je gore ono pravo carstvo!

A: –  Iz uskog sjedinjenja i žarkog prijateljstva s Kristom njegovo je srce puno najčišće ljubavi prema svemu što je stvorila ruka Svevišnjega.

B: – On se divi i mrtvoj prirodi.

A: – Jutarnjem nebu, žaru zapadnog rumenila, neizmjernim svjetovima zvjezdanog svemira.

B: – I sjeni hrastova, šumu valova i glazbi cvrčaka.

 

s t a n k a

 

Recitator: – On ljubi jednako sve ljude: i prijatelje

E: – i neprijatelje svoje.

A: – Želi ih upoznati i gledati njihove čine. Zato i veli:

B: – Budimo puni milosrđa i strpljivosti s našim protivnicima.

C: – Ja volim čovječanstvo, volim male, nepoznate ljude koji na svojim leđima nose sav teret historije.

A: – Valja zaći i u najgnusnije kuće, studirati bijedne ljude i proniknuti u njihove duše.

E: – Pokloniti sve i žarko ljubiti svoga bližnjeg - koliko veselja ima u svemu tome.

B: – Treba upotrijebiti sve naše energije da spasimo što više duša naših bližnjih i da sve te duše stavimo u Isusov naručaj.

Recitator: – Ivan je svjestan da je najvećim katastrofama čovječanstva povod grijeh.

A: – Zato upućuje ljude da sve više vole Krista i da svi naši čini budu kristocentrični.

B: – Srž svakog apostolata mora biti borba protiv grijeha.

Svi: – Borba protiv grijeha zadaća je svakog kršćanina.

 

s t a n k a

 

Recitator: Ivan ljubi nadasve Crkvu i papu.

E: – Kada su ga upitali koji je tomu razlog odgovorio je:

D: – Jer u Crkvi vidim jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim njegovim savršenstvima, a u Sv. Ocu Papi pod prilikama čovjeka vidim Boga svoga i Gospoda svoga.

A: – Euharistija i Papa trebaju biti korijen, vrelo i počelo.

Svi: – Euharistiju i Papu valja dati našem narodu.

A: – Jer Crkva je vrhunac i centar kulture i cijelog čovječanstva.

C: – Mi smo udovi mističnog tijela Kristova i poznajemo samo jedan jedini gravitacioni centar i samo jedan jedini život!

A: – I taj život pravi i istiniti nalazi se samo u krilu jedne svete katoličke i apostolske Crkve.

 

s t a n k a

 

Recitator: – Tako je Ivan polako dozrijevao za nebo.

Svi: – U meni je plamen za beskrajnim visinama, žar za nepomućenim grljenjem Sina i Oca i Duha.

D: – Kada je dovršio svoju zadaću na zemlji

E: – Na svojoj samrtnoj postelji svjesno prikazuje Bogu svoj život kao žrtvu za hrvatsku mladež.

B: – On čija je nutrina žudila za hostijom da se s njome sjedini.

A: – Čija je duša čeznula da se napoji na nepresahljivom vrelu ljubavi.

B: – On koji je sav uronio u srce vječne ljepote

Svi: – On, blaženi Ivan Merz.

 

s t a n k a

Recitator: – I zato nas ne čudi da su ovakvom čovjeku nakon njegova odlaska sa zemlje u Vječni život pridavani ovakvi nazivi:

C: – Prvoborac katoličke Akcije u Hrvatskoj

E: – Obnavljač papinske misli i ljubavi

D: – Apostol sinovske odanosti našim pastirima u Kristu

F: Pionir liturgijske obnove

A: – Užigač euharistijskog plama u hrvatskoj mladeži

B: – Svjetlo na gori

A: – Božji čovjek

B: – Apostol hrvatske mladeži

C: – Čovjek milosti

E: – Uzor modernog katolika

F: – Heroj ljubavi

D: – Div duha

E: – Put naših dana

C: – Naš vječni Merz

Recitator: – To je bio on - naš sada već blaženi Ivan Merz.

           Jer kako je zapisao u testamentu:

C: – Život mi je bio Krist, a smrt dobitak

A: – Očekujem milosrđe Gospodinovo i potpuno, nepodijeljeno vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova.

Svi: – Očekujem milosrđe Gospodinovo i potpuno, nepodijeljeno vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova.

B: – Moja je duša postigla cilj za koji je stvorena.

 

 

 

BOŽJEMU SLUZI, IVANU MERZU

 

Hrvatskoj zemlji kao poklon sveti,

Ivane dobri, tebe Nebo dade;

uzor nam budi na životnoj stazi,

nek’ svetost tvoja cvjeta svjetlom nade.

 

Bosanskog krša izdanak si kamni,

tu prve snove u cvjetanju svio;

rano te Milost ispunila Dobrom,

u dušu rosnu krepost jedru slio.

 

Sazreo rano u svetištu sreće,

uz Krista svio Savez vjere rodne,

Majka ti bila Gospa Djeva sveta,

Hostija izvor poletnosti plodne.

 

Tvoj um se Vjerom ispunio cijeli,

Bratstvo u Križu bilo ti je znamen,

Crkva i Papa i hrvatski narod

sjedinjeni žarko - tvoga srca plamen.

 

Ivane dobri, Hrvatska te moli:

pred licem Božjim zagovornik budi,

isprosi svima dar Slobode vječne

što srećom diše i blaženstvo nudi.

 

Slava ti, Bože, za dar sveca umnog,

u kom se naša trajno brusi nada;

podari, Oče, da i našem nebu

tvoj Mir i Ljubav u obilju vlada.

Mirko Validžić

 

 

 

URESU DIVNI HRVATSKOGA RODA

 

Uresu divni hrvatskoga roda,

Ivane mili, uzore pun sjaja,

Sada nam svijetli sred nebeskog svoda,

Naraštaj vodi putem vječnog Raja.

 

Bogu svom posve Ti predade biće,

Ljubljaše njega umom – srcem svojim,

I On je Tvoje obuzeo žiće

I bio vođa svim stazama Tvojim.

 

Kreposti mnoge u duši Ti cvale;

Ljubica, ruža k'o i ljiljan bijeli,

Zjene Ti nisu za zlo – tamu znale;

Božjim si Srcem ljubio svijet cijeli!

 

Za Krst – Slobodu svoj si život dao,

Putokaz bješe naraštaju brojnom,

Ideal vječni naprijed Te je zvao

Moralne bitke na polju si bojnom

 

Izdržat znao,  zato za nas moli

Da trulež grijeha duše nam ne takne,

I Božjim Srcem našu mladost voli,

Da živi Duhom, a ne da nam sahne.

 

Ognjišta nek nam žarom vjere gore,

blagoslov Božji nek nas trajno prati,

Za vječni spas svoj nek se duše bore;

Križ zagrle Kristov kad srce pati!

 

Uresu divni hrvatskoga roda,

Ivane mili, uzore pun sjaja,

Sada nam svijetli sred nebeskog svoda,

Naraštaj vodi putem vječnog Raja.

                      S. Marija od Presvetog Srca, klarisa (Anka Petričević)

 

 

 

ZVIJEZDA NEBESKOG SVODA

 

K'o sjajna zvijezda nebeskog svoda

prosipaš zrake svjetla i topline

da nas obasjaš, da nam posvjedočiš

Božju blizinu!

 

Isusa Krista odabrao Ti si

Njegovo srce zaklon Ti bijaše

Biće Ti cijelo zahvatio plamen

Ljubavi žarke.

 

Prošao Ti si mnoga iskušenja

stupao tvrdom kamenitom stazom

prekaljen žrtvom grliš drvo križa

spasenja znamen.

 

Uronjen duhom u otajstvo križa

shvatio Ti si vrijednost ljudske patnje

njeno bogatstvo utkao u život

k’o dragocjenost.

 

Žrtvu života predao si spremno

pšenično zrno palo je u zemlju

da bogat urod umrijevši donese

po Božjoj volji.

 

Ivane brate, pogledaj s visina

potrebe naše goleme i brojne

srca su prazna vječnih ideala

zanosa svetih.

 

Mladeži našoj svjetionik budi

kroz burne noći nevjere i tame

proroci lažni sa svih strana grnu

nudeći propast.

 

Izmoli vjeru stamenu i živu

ljubav za Crkvu učiteljstvo njeno

Kristove riječi neka prate djela

Ljubavi hrabre.

 

Ne daj da naša proljeća uvenu

mrazovi hladni da ih ne unište

prodahni snagom Božanskoga Duha

sva srca mlada.

 

Božjemu suncu uzdižemo oči

Ivane brate budi u pomoći

Crkvu i mladež, Domovinu dragu

Molitvom prati.

 

Trojedni Bože, Oče, Sine, Duše,

Molitvu počuj skrušenoga roda

Svetačkom krunom ti ovjenčaj čelo

Ivana Merza.

S. Gertruda Zenko,
Iz Družbe sestara Milosrdnica