Za proslavu prvog blagdana bl. Ivana Merza 10. V. 2004. izrađena je nova oltarna slika bl. Ivana Merza koju je izradio akad. slikar Anto Mamuša. Slika je široka 1,40 a visoka 2,40 m. Slika je postavljena 6. svibnja na oltar nad grobom bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Umjetnina prikazuje cjeloviti lik bl. Ivana u plavom odijelu s kravatom. Glavna ideja slike jest ova: bl. Ivan kao učitelj duhovnog života, širitelj i provoditelja crkvenog učenja te učitelj i odgojitelj mladeži. Zato uz njega katedra s otvorenom knjigom na kojoj piše: Blaženi čista srca. Bijeli pokrov nad katedrom označava čistoću duše bl. Ivana ali isto tako i dogmatsku čistoću njegovog naučavanja. Lijevo na slici jest lik Marice Stanković koja je bila prva duhovna sljedbenica bl. Ivana i ostvariteljica njegova učenja. Ostale figure na slici prikazuju njegove štovatelje i sljedbenike, mlade i odrasle kojima je on postao učitelj i uzor. S lijeve strane lika bl. Ivana nalazi se Bazilika sv. Petra koja ilustrira veliku ljubav bl. Ivana prema Crkvi i Papi. S desne strane jest Bazilika Srca Isusova gdje je bl. Ivan postigao svoju svetost i odakle zrači svojom svetošću i učenjem. Uz Baziliku je i banjalučka Katedrala ispred koje se nalazi Papa Ivan Pavao II. koji je bl. Ivana uzdigao na čast oltara, a taj oltar beatifikacije je diskretno i naznačen na slici uz Svetoga Oca. Nad cijelom kompozicijom likova dominira sunce u čijoj sredini je neupadljivo naznačen IHS čime se željelo istaknuti da sunce ovdje predstavlja Euharistiju koju je bl. Merz posebno štovao. Slika je načinjena u stilu svih ostalih slika na pokrajnim oltarima te se izvrsno uklapa u cjelinu umjetničkog uređenja unutrašnjosti Bazilike Srca Isusova.