MISA BEATIFIKACIJE IVANA MERZA

 

Banja Luka, 22. lipnja 2003.

 

Tekstovi sv. mise koju je Papa Ivan Pavao II. služio u Banjoj Luci 22. lipnja 2003., prigodom beatifikacije Ivana Merza.


Ulazna pjesma                                                                          Ps 24,3-4a

Tko će uzići na goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno.

 

Nakon misnog uvoda može se nazočne pozdraviti riječima iz uvodnog govora Pape Ivana Pavla II., koje je izrekao na početku sv. mise beatifikacije u Banjoj Luci, a ovdje su prilagođene okolnostima nakon beatifikacije:

 
Predraga braćo i sestre, Krist Isus, svjetlo što prosvjetljuje svakoga čovjeka, koji dolazi na ovaj svijet, želi da njegovi učenici budu sol zemlje i svjetlo svijeta. Kristovo svjetlo blista u jednome od sinova našega naroda, u blaženom Ivanu Merzu. Bio je vjernik svjetovnjak, uzoran i hrabar, čovjek kulture i osjetljiv za bogoslužje, uronjen u nadnaravno, djelatno zauzet u širenju kraljevstva Božjega. Njega nam je Papa Ivan Pavao II. dao kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u našoj povijesti, u ponovnoj izgradnji onoga što je srušilo nasilje, u pomirbi među pojedincima i obiteljima, u promaknuću istinske društvene obnove u pravdi i miru. Na dan njegove beatifikacije Sveti Otac ga je postavio za uzor mladeži i primjer vjernicima svjetovnjacima. Usmjerimo svoj pogled u Krista Isusa te mu se obratimo moleći da bude među nama nazočan i obdari nas svojim milosrđem.
 

 

ZBORNA MOLITVA

 

Pomolimo se.
Bože, naš Oče, blaženi je Ivan, vjeran krsnome pozivu na svetost, revno radio na odgoju mladež u vjeri i kršćanskom životu. Udijeli i nama da, ojačani njegovim zagovorom i potaknuti njegovim primjerom, vjerno i hrabro nastavimo navješćivati Evanđelje i za nj svjedočiti. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

SLUŽBA RIJEČI

 

PRVO ČITANJE

Nikada neće u zaborav pasti, niti će mu spomen ikada propasti.

Čitanje knjige Sirahove. 39, 6-10

 

Ako to veliki Gospod hoće, napunja ga duhom razbora, i on daždi riječima mudrosti i molitvom slavi Gospoda. Gospod upravlja savjetom i spoznajom njegovom, a on razmišlja o otajstvima Gospodnjim. On izlaže pouku, koju je primio, i hvali se Zakonom Saveza Gospodnjega. Mnogi hvale umnost njegovu, nikada neće u zaborav pasti, niti će mu spomen ikada propasti, nego će mu ime živjeti od pokoljenja do pokoljenja. Narodi će proglasiti mudrost njegovu i hvalom će gaslaviti zajednica.

Riječ je Gospodnja.

PRIPJEVNI PSALAM:

119 (118), 1. 8. 9-10. 11-12. 13-14

R. Nauči me, Gospodine, pravilima svojim!

1. Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po zakonu Gospodnjemu.
Tvoja ću pravila čuvati,
ne zapusti me nikada. R.

2. Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?
Čuvajući riječi tvoje.
Svim srcem svojim tebe tražim;
ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih. R.

3. U srce pohranih riječ tvoju
da protiv tebe ne sagriješim.
Blagoslovljen si, Gospodine,
nauči me svojim pravilima. R.

4. Usnama svojim navješćujem
sudove usta tvojih.
Putu se propisa tvojih radujem
više nego svemu bogatstvu. R.

 

DRUGO ČITANJE

 

Sve gubitkom smatram zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima 3, 8-14
Braćo, sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijega, zbog spoznanja Isusa
Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da spoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio, jer sam i sam zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitam, k nagradi višnjega poziva Božjega u Kristu Isusu.
Riječ je Gospodnja.

R. Aleluja, aleluja, aleluja! Iv 15, 4 i 5b
Ostanite u meni, i ja u vama, govori Gospodin:
tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.
R. Aleluja, aleluja, aleluja!
 

EVANĐELJE Mt 5, 13-16

 

Vi ste sol zemlje. Vi ste svjetlo svijeta.

 

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad, što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega, koji je na nebesima.«
Riječ je Gospodnja.
 

Ako se moli VJEROVANJE može se uzeti ovaj uvod koji je bio izrečen na Misi beatifikacije:

Braćo i sestre, u duhu smo sabrani s cijelom Crkvom oko Kristova namjesnika na zemlji, nasljednika apostola Petra i vidljivoga temelja jedinstva u kršćanskoj vjeri i ljubavi. Svi zajedno ispovjedimo svoju vjeru, koju su naši preci primili prije četrnaest stoljeća i vjerno očuvali, često i uz cijenu vlastitoga života. Ta je vjera blaženome Ivanu Merzu bila životno zvanje. Neka ova zajednička ispovijest vjere potvrdi našu postojanost i našu vjernost krsnomu zavjetu. Molimo zajedno govoreći: Vjerujem u jednoga Boga...

 

 

 

MOLITVA VJERNIKA

 

I. – Za slavlje u čast bl. Ivanu Merzu:

 

Braćo i sestre, obratimo se Bogu molitvom da nam po zagovoru blaženog Ivana Merza usliši naše prošnje koje ćemo sada iznijeti:

 

 1. Za Svetoga Oca Ivana Pavla II., koji je našem narodu podario dva sveca i troje blaženika, među njima i bl. Ivana Merza, da blagosloviš njegov trud u promicanju Tvoga Kraljevstva i evanđeoskih načela mira, pravde i ljubavi u današnjem svijetu, molimo Te...

 2. Za našu domovinsku Crkvu, njezine pastire i vjernike da poslušni Duhu znaju prepoznati Božju poruku koju nam upućuje preko naših proglašenih i još neproglašenih blaženika i svetaca, molimo Te...

 3. Da po zagovoru blaženoga Ivana Merza, kojega nam je Kristov Namjesnik predao kao svjedoka, uzora, zaštitnika i suputnika u našoj povijesti ostvarujemo kršćansku svetost,
  molimo Te...

 4. Da sveti život i djelo blaženog Ivana Merza i današnjoj mladeži bude program života i rada kako je to rekao Sveti Otac na dan njegove beatifikacije, molimo Te...

 5. Da naši vjernici laici po zagovoru bl. Ivana Merza i vođeni njegovim primjerom budu istinski svjedoci vjere i zauzeti apostoli u širenju kršćanskih načela u današnjem društvu,
  molimo Te...

 6. Za sve nas ovdje okupljene, da nam zagovor tvoga sluge blaženog Ivana pomaže u našim životnim potrebama i teškoćama, a njega proslavi čašću kanonizacije, molimo Te...
  Milosrdni vječni Bože, hvala ti za blaženoga Ivana Merza, kojega si svome narodu darovao kao uzor vjerničkoga življenja i zagovornika u nebu. Udostoj se u svojoj dobroti uslišiti prošnje što smo ih Tebi iznijeli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
   

ili:

 

II. – Prilagođeni zazivi iz mise beatifikacije:

 

Braćo i sestre, zahvaljujući Bogu za dar novog blaženika našem narodu obratimo mu se molitvom da nam po njegovu zagovoru usliši naše prošnje koje ćemo sada iznijeti:

 

 1. Gospodine, ti si vođenje svoje Crkve u svim vremenima povjerio apostolu Petru i njegovim nasljednicima rimskim biskupima, čuvaj i pomaži sadašnjega Papu, upravljaj njime svojom ljubavlju, molimo Te...

 2. Biskupi u jedinstvu s Petrovim nasljednikom i rimskim biskupom, očituju jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. Daj da svi članovi tvoga naroda neprestano rastu u jedinstvu apostolskoga nauka i svetomu načinu življenja, molimo Te...

 3. Brojni ljudi trude se oko izgradnje sretnije budućnosti naše domovine i njenih stanovnika. Pomozi svima odgovornima u našoj domovini kako bi bili istinski graditelji pravedna mira i promicatelji općega dobra, molimo Te...

 4. Svoju si Crkvu obogatio novim blaženikom, Ivanom Merzom, koji je stekao svoju izobrazbu na europskim učilištima i sveto živio i djelovao kao vjernik svjetovnjak. Daj da po zagovoru blaženog Ivana svako obrazovno središte u našim gradovima i selima bude u službi istinskih ljudskih vrijednosti i u skladu s tvojim naumom o čovjeku, molimo Te...

 5. Pomozi mladima da vjerni kršćanskoj baštini svojih otaca i nasljedujući primjer tvoga sluge blaženoga Ivana Merza, koji im je postavljen kao uzor, zaštitnik i suputnik, te ostvarujući svetost kršćanskog života izgrađuju sretniju budućnost za sebe i za druge, molimo Te...

 6. Svim našim pokojnima, napose žrtvama rata i raznih oblika nasilja budi blag i milosrdan sudac i podari im svoje vječno blaženstvo, molimo Te...
  Milosrdni vječni Bože, hvala ti za blaženoga Ivana Merza, kojega si svome narodu darovao kao uzor vjerničkoga življenja i zagovornika u nebu. Udostoj se u svojoj dobroti uslišiti prošnje što smo ih Tebi iznijeli. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

DAROVNA

Gospodine, donosimo ti na oltar ovaj prinos. Daj nam sinovsku ljubav kojom si obdario blaženoga Ivana: da čista i gorljiva srca pristupimo tvojim otajstvima i prinesemo žrtvu tebi ugodnu, nama korisnu. Po Kristu Gospodinu našemu. R. Amen.

 

Gospodin s vama.

R. I s duhom tvojim.

 

Gore srca.

R. Imamo kod Gospodina.

 

Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

R. Dostojno je i pravedno.

 

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Tebe slavi zbor svetih. Njihova zaslužena nagrada proslava je tvoje milosti; njihov život nam je primjer, njihov zagovor pomoć, zajedništvo s njima izvor pravoga bratstva. Mnogovrsno nam svjedočenje svetih pomaže u životnoj borbi, dok s njima ne postignemo neuveli vijenac slave, po Kristu našem Gospodinu. I stoga sada i u sve vjeke sa zborovima anđela i svetih odanom dušom tebi hvalu pjevamo:
Svet, svet, svet.

 

PRIČESNA PJESMA Usp. Fil 1,21
Meni je živjeti Krist a umrijeti dobitak. Očekujem milosrđe Gospodinovo i vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova.

 

POPRIČESNA
Pomolimo se.
Gospodine, na spomen blaženoga Ivana primili smo sveta otajstva. Daj da nam posvete srce i dušu te budemo dionici božanske naravi. Po Kristu Gospodinu našem. R. Amen.
 

 

PAPA PREDAJE KRIŽ MLADIMA

Nakon misnog blagoslova Papa je na misi Beatifikacije u Banjoj Luci predao spomen-križ mladima ovim riječima:

 

Draga mladeži, na završetku ovoga svečanog bogoslužja za vrijeme kojega sam proglasio blaženim Ivana Merza, mladića podrijetlom iz vaše domovine, želim vam predati ovaj križ, koji je danas bio čašćen kraj oltara za vrijeme ovoga euharistijskog slavlja. Blaženi je Ivan u središte svojega školovanja, svoje profesorske službe i svojega apostolata, stavio Vazmeno Otajstvo, koje se slavi u bogoslužju i koje je vrelo i vrhunac života Crkve. Primite u svoj život Kristov slavni Križ! Po primjeru blaženoga Ivana budite svjedoci ljepote kršćanskoga bogoštovlja i svojim životom očitujte ono što ste u vjeri primili. Neka vam na vašemu hodočašću prema kraljevstvu Božjemu križ bude uvijek svjetlo i putokaz. Idite radujući se u Gospodinu.