RIMSKI BISKUP – PAPA

JEST NAMJESNIK ISUSA KRISTA NA ZEMLJI

I NASLJEDNIK APOSTOLA PETRA

Preko njega nam govori sam naš Spasitelj Krist Gospodin

 

 

PAPA BENEDIKT  XVI.

Angelus – Nagovori uz nedjeljnu molitvu Anđeoskog pozdravljenja

Govori na Općim audijencijama srijedom u Vatikanu

Ostali Papinski dokumenti prevedeni na hrvatski

HRVATSKI PROGRAM RADIO VATIKANA

SLUŽBENA VATIKANSKA WEB STRANICA

AKTUALNE VIJESTI O PAPI I VATIKANU NA YOUTUBE-U

DJELATNOST SVETOGA OCA I VATIKANA

 

Rimski biskup, Papa jest Petrov Nasljednik i Namjesnik Isusa Krista na zemlji. Za svakoga katolika svaka njegova riječ stoga ima posebnu težinu i važnost. Blaženi Ivan Merz bio je veliki poštovatelj Svetoga Oca; u njemu je gledao živoga Isusa Krista na zemlji. Čuvene su one njegove riječi koje je vlastoručno napisao u odgovoru na pitanje jedne ankete zašto ljubi Katoličku Crkvu i Svetoga Oca Papu. Blaženi je Ivan na to pitanje odgovorio ovako:

U Crkvi vidim jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim njegovim savršenstvima, a u Svetom Ocu Papi pod prilikama čovjeka vidim Boga svoga i Gospoda svog.

 

Blaženi Ivan Merz marno je čitao i studirao sve što je Papa govorio i to je nastojao provesti u djelo. Prevodio je na hrvatski papinske enciklike, širio ih u svojoj okolini, o njima je pisao svoje komentare i držao predavanja, a njihove je navode objavljivao u tisku želeći da svaki hrvatski katolik što bolje upozna sve ono što Papa – Kristov Namjesnik uči i govori.

Stoga u njegovom duhu na ovoj njegovoj web stranici omogućujemo njegovim prijateljima, štovateljima i posjetiteljima ove stranice da se pobliže upoznaju s govorima i dokumentima što ih Pape naših dana upućuju Crkvi i cijelom svijetu.

Donosimo ovdje one govore i dokumente Pape Benedikta XVI. koji su prevedeni na hrvatski. U prvom redu to su njegovi nedjeljni nagovori prigodom molitve Anđeoskog pozdravljenja, potom tjedni govori održani srijedom na Općim audijencijama u Vatikanu. Tu su također i drugi dokumenti koje smo uspjeli dobiti na hrvatskom. Donosimo i link na službenu stranicu Hrvatskog programa Radio Vatikana gdje se mogu naći kraći sažeci Papinih govora. Tu je i link na web stranicu Katolici koja donosi također kraće prikaze Papine djelatnosti i zbivanja u središtu Crkve.

Sve ostale dokumente, govore i poruke sadašnjega Pape kao i njegovih Prethodnika, zainteresirani će naći na drugim svjetskim jezicima na službenoj vatikanskoj stranici www.vatican.va u ovom direktoriju:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm