Postulatura Ivana Merza
Općenito o Postulaturi
    Postulatura kauze za proglašenje blaženim i svetim Sluge Božjega Ivana Merza jest crkvena ustanova koja vodi administrativne poslove potrebne da bi jedan vjernik katolik, koji se odlikovao herojskim stupnjem kršćanskih vrlina, u ovom slučaju Ivan Merz, bio uzdignut na čast oltara.
Sjedište Postulature jest u Rimu, jer se postupak za proglašenje blaženim Ivana Merza od 1985. g. odvija u Kongregaciji za kauze svetaca u Vatikanu.
    Na čelu Postulature nalazi se postulator kauze. Prvi dijecezanski postulator kauze Ivana Merza bio je dr. Marko Klarić, župnik župe sv.Petra u Zagrebu, jer se informativni postupak za proglašenje blaženim Ivana Merza od 1958.g. odvijao najprije na biskupijskoj razini u Zagrebu. Nakon njegove smrti, u toj službi naslijedio ga je 1973. g. o.Božidar Nagy, isusovac koji vodi Postulaturu sve do danas. Postulatoru kao pomoćnici pomažu vice-postulatori. U Hrvatskoj tu službu vrši dr. Stanislav Vitković, a u Francuskoj prof. Ivanka Jardin.

Uloga Postulature u kauzi Ivana Merza
    Uloga Postulature sastoji se najprije u prikupljanju dokumenata, spisa i svjedočanstva o Ivanu Merzu koji se dostavljaju na Kongregaciju za kauze svetaca. Postulatura nadalje promiče poznavanje i štovanje Sluge Božjega Ivana Merza i prikuplja sve podatke o primljenim milostima onih koji su se molitvom utjecali u njegov zagovor. Postulator pomaže u sastavljanju temeljnog dokumenta tzv. POSITIO - pozicije, kojim se dokazuje da je Sluga Božji posjedovao kršćanski kreposti u herojskom stupnju.
    Sastavljanje ovoga opširnog dokumenta, koji broji preko tisuću stranica, trajalo je nekoliko godina i završeno je u proljeće 1998.god. Dokument "Positio" - poziciju napisao je Mons.Fabijan Veraja, na temelju spisa informativnog dijecezanskog procesa, te svih ostalih materijala koje je prikupio postulator Merčeve kauze. Mons. Fabijan Veraja jest hrvatski svećenik splitsko-makarske nadbiskupije koji dugi niz godina živi u Rimu, a u Kongregaciji za kauze svetaca sve do svoje mirovine obavljao je službu podtajnika. Svojim bogatim znanjem i iskustvom na tome području mogao je veoma uspješno privesti kraju ovaj posao.
    Nakon što pozicija bude predstavljena na Kongregaciji za kauze svetaca u Vatikanu, kompetentni vatikanski stručnjaci, teolozi i kardinali će je proučiti i potom se izjasniti o herojskom stupnju kršćanskih vrlina koje je posjedovao Ivan Merz. Nakon toga Sveti Otac izdaje dekret o herojskom stupnju kršćanskih vrlina Sluge Božjega, poslije čega slijedi beatifikacija; kada će to biti ovoga časa teško je predvidjeti.

Stanje kauze Ivana Merza
    O kauzi, tj. o postupku za proglašenje Ivana Merza blaženim dao je svoju izjavu Mons. Fabijan Veraja. Njegova izjava u obliku predavanja bila je pročitana na simpoziju koji je bio održan u Zagrebu 14. prosinca 1996. u povodu 100. obljetnice rođenja Sluge Božjega Ivana Merza. Ovu njegovu izjavu možete pročitati u cijelosti na stranici: Kauza za beatifikaciju Ivana Merza. Ovdje donosimo samo kratak sažetak.
    Informativni biskupijski postupak za proglašenje Ivana Merza blaženim pokrenut je 1958.g. u Zagrebu uoči tridesete godišnjice njegove smrti. 1983.g. stupio je na snagu novi pojednostavljen zakon o kauzama svetaca što se pozitivno odrazilo na Merčevu kauzu koja još nije bila završena na biskupijskoj razini. 1985.g. biskupijski informativni proces je završen i kauza je prenešena u Rim na Kongregaciju za kauze svetaca gdje se rad na njoj nastavio. Temeljni dokument zvan "Positio" koji je napisan, ide na raspravu konzultora teologa, a potom o njemu raspravljaju kardinali nakon čega slijedi papinski dekret o herojskom stupnju kreposti Sluge Božjega. Nakon posebnog postupka u kojem se dokazuje čudo koje se dogodilo po zagovoru Sluge Božjega slijedi njegovo proglašenje blaženim, tj. beatifikacija kad za to dođe vrijeme.

Potrebna čudesna uslišanja
    Za svakog kandidata oltara za kojega se pokreće postupak proglašenja blaženim potrebna su čudesna uslišanja koja su se zbila po zagovoru dotičnog kandidata, a kojima Bog potvrđuje njegovu svetost. Kod Ivana Merza već imamo čudesnih uslišanja. Međutim potrebno je da ih bude što više kako bi kauza mogla ići naprijed. Uslišanja sigurno neće biti ako se ne budemo molili. Stoga svima vama koji ovo čitate preporučamo da se molite Ivanu Merzu i preporučate mu svoje potrebe u zagovor.
Molitvu Devetnice u čast Sluge Božjega za dobivanje milosti naći ćete na stranici: Devetnica Ivanu Merzu.
    Brojne zahvalnice što su ih štovatelji Ivana Merza napisali u znak zahvalnosti za dobivene milosti naći ćete na stranici: Uslišanja-Zahvale

O dobivnemim milostima i uslišanjima obavijestite Postulaturu putem E-mail-sa ili poštom na adresu:

POSTULATURA IVANA MERZA
Ul. Kard. A.Stepinca 27
HR - 31000 OSIJEK
tel. 031-211.509
E-mail: postulat@petar.ffdi.hr

Na adresi Postulature možete također naručiti sve ostale materijale za bolje upoznavanje lika i svetosti života Ivana Merza: njegove sličice, biografiju, časopis i ostale publikacije.
|Naslovnica| |Devetnica Ivanu Merzu| |Kauza Ivana Merza| |Biografija| |100. godišnjica rođenja|
|Glasilo Postulature| |Vijesti iz Postulature | |Doktorska dizertacija I.Merza| |Put k Suncu|
|Mladi o Merzu| |Euharistijski pokret mladih | |Literatura| |International|